Eliška Walterová – Publikace

 

 

eliska_walterova

Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

Autorka  a spoluautorka 18 monografií a více než 200 studií a odborných prací publikovaných v časopisech, sbornících a knihách

Vědecké monografie vydané v zahraničních vydavatelstvích:

 • MUSZYNSKI, H.; WALTEROVÁ, E. Curricula in der Schule : Polen, Tschechische Republic. Studien zur vergleichenden Bildungsforschung. Band 58/2. Köln: Böhlau Verlag, 1995. 274 s. ISBN 3-412-13694-8. Autorský podíl 75 s.
 • WALTEROVÁ, E., a kol. Kurikulum české školy. Frankfurt a. M. : Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, 1993. 155 s. ISBN 3-88494-129-1. Vedoucí autorského kolektivu. Autorský podíl 60 s.

Vědecké monografie vydané v českých vydavatelstvích:

 • ŠŤASTNÝ, V., WALTEROVÁ, E. & ZHU, X. (2021) Školní vzdělávání v Číně. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-4711-1
 • JEŽKOVÁ, V.; WALTEROVÁ, E.; ABANKINA, T.; ABANKINA, I. (2013) Školní vzdělávání v Ruské federaci. Praha: Karolinum. ISBN  978-80-246-2206-4.                                .
 • WALTEROVÁ, E. a kolektiv (2011) Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: Karolinum. 350 s. ISBN 978-80-246-2043-5.
 • DVOŘÁK, D.; STARÝ, K.; URBÁNEK, P.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. (2010) Česká základní škola. Vícepřípadová studie. Praha: Karolinum. 306 s. ISBN 978-80-246-1896-8.
 • WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M. (2010) Školství-věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdělávání. Praha: Karolinum. 307 s. ISBN 978-80-246-1882-1.
 • WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika: Vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2006. 324 s. ISBN 80-7290-269-5.
 • WALTEROVÁ, E., a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: PAIDO 2004. 2 sv. 502 s. ISBN  80-7315-083-2. Vedoucí autorského kolektivu, editor. Autorský podíl 120 s.
 • WALTEROVÁ, E.; JEŽKOVÁ, V. Vzdělávání v zemích Evropské unie. Praha: UK PedF, 1997. 194 s. ISBN 80-86039-19-6. Autorský podíl 131 s.
 • WALTEROVÁ, E. Závěrečné zkoušky na střední škole v zahraničí. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996. 121 s. ISBN 80-211-0235-7.
 • WALTEROVÁ E. Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 185 s. ISBN 80-210-0846-6.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E. Education in a Changing Society : Czechoslovakia. Praha: Nakladatelství H + H, 1992. 117 s. ISBN 80-85467-31-3. Autorský podíl 66 s.
 • WALTEROVÁ, E. Vzdělávací trendy, inovace a pedagogický výzkum v Nizozemsku. Praha: ÚŠI, 1990. 79 s. ISBN 80-211-0060-5.
 • WALTEROVÁ. E. Projektování střední všeobecně vzdělávací školy. Praha : ÚŠI, 1990. 82 s. ISBN 80-211-0033-8.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ. E. Rok 2000 : Budeme celý život žáky? Úvahy o budoucnosti vzdělání. Praha : Mladá fronta, 1983. Edice Prameny, sv. 49. 160 s. Autorský podíl 74 s.
 • WALTEROVÁ, E.; KOPŘIVOVÁ, A. Perspektivní vzdělávání ve vyučovacím předmětu ruský jazyk. Praha : OBIS PedF UK, Supplementum VIII., 1982. Registrováno v JIB [*]138 s. Autorský podíl 102 s.

Kapitoly v knihách vydaných v zahraničních vydavatelstvích:

 • WALTEROVÁ, E. (2022). Impact of the COVID-19 Pandemic on School Education: Consequences and Challenges. In Wiseman, A. (Ed.) Review of Comparative and International Education 2021. International Perspectives on Education and Society. Vol. 42A. Bingley: Emerald Publishing, pp. 107-118. Dostupné z: https://doi.org/10.1108/S1479-36792022000042A009
 • WALTEROVÁ, E. Visegrad four Countries the context for changes in education. Foreword. In Janík, T., Porubský, Š., Chrappán, M. & Kuszak, K. (eds.) (2020) Curriculum changes in the Visegrad 4: decades after the fall of communism. Studies from Hungary, Poland, the Czech and Slovak Republics. Müster: Waxmann, pp. 7-14. ISBN 978-3-8309-4162-0
 • ŠŤASTNÁ, V., WALTEROVÁ, E. (2014). The Bologna Process in the Czech Republic. In Kozma, T., Rebay, M., Ohidy, A., Szolar, E. (Eds.), The Bologna Process in Central and Eastern Europe. Wiesbaden: Springer, pp. 83-114.
 • WALTEROVÁ, E. (2016). Proměny kurikula v teoriích, projektech a praxi. In Porubský, Š., Wolhuter, Ch., Kosová, B., Walterová, E., Poliach, V., Tomková, A., Pavlov, I. Petrasová, A. Premeny školského kurikula. Slovenská a česká skúsenosť. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, s. 44-55.
 • WALTEROVÁ, E. Teacher Education and Training in the Czech Republic: Development and Current Problems. In: International Handbook on Teacher Education World-Wide: Issues and Challanges. Athens: Atrapos, 2010, pp. 175-194. ISBN 978-960-459-089-9.
 • WALTEROVÁ, E. Learning in Europe-learning for Europe? In Eberhard, W.; Lübke, Ch. The Plurality of Europe. Identities and Spaces. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2010, pp. 370-382. ISBN 978-3-86583-486-7.
 • WALTEROVÁ, E. Lernen in Europa – Lernen für Europa. In Eberhard, W.; Lübke, Ch. Die Vielfalt Europas. Identitäten und Räume. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2009, s. 398-411. ISBN 978-3-86583-382-2.
 • WALTEROVÁ, E. Comparative Education for Teachers in the Czech Republic. In: WOHLHUTER, CH., et al.  Comparative Education at Universities World Wide Second edition. Sofia: Bureau for Educational Services, 2008, pp. 45-47. ISBN 978-954-9842-11.
 • WALTEROVÁ, E. Comparative Education for Teachers in the Czech Republic : Aims, Models, Problems. In WOLHUTER, Ch.; POPOV, N. (Eds.) Comparative Education as Discipline at Universities Worldwide. Sofia : Bureau for Educational Services, 2007, pp. 90 – 94. ISBN 978-954-9842-10-4.
 • WALTEROVÁ, E. The comparative Education Section of the Czech Pedagogical Society. In MASEMANN, V.; BRAY, M.; MANZON, M. (Eds.) Common Interests, Uncommon Goals. Histories of the World Council of Comparative Education Societies and its Members. Hong Kong: Springer 2007, pp. 256-267. ISBN 922809310-X.
 • WALTEROVÁ, E. Building school-family-community partnerships in the process of social transition in the Czech Republic. In DAVIES, J.; JOHNSON, V. Crossing Boundaries : Multinational Action Research on Family-School Colaboration. Boston: Office of  Educational Research and Improvement, 1996, s. 145-180. Registrováno v National Library of Canada.

Kapitoly v knihách vydaných v českých vydavatelstvích:

 • WALTEROVÁ, E. Proměny srovnávací pedagogiky v globální perspektivě. In GREGER, D., Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy. Praha: PedF UK, 2015, s. 13-38.
 • WALTEROVÁ, E. Pedagogika jako vědní obor. Jazyk pedagogiky. Formy vědecké komunikace. In Vašutová, J., Průvodce doktorským studiem oboru pedagogika na PedF UK v Praze. Teoreticko-metodologický úvod do studia. Praha: PedF UK, 2011, s. 18-43, 93-102. ISBN 978-80-7290-503-4.
 • WALTEROVÁ, E. Vzdělávací politika a vzdělávání v Evropské unii. In PETERKOVÁ, J., aj. Kulturní politika jako významný faktor jednoty Evropy. Praha: Vysoká škola ekonomická – Fakulta mezinárodních vztahů, 2001, s. 57–86. ISBN 80-245-0177-5.
 • WALTEROVÁ, E. Spojené státy americké. In JEŽKOVÁ, V. (ed.) Vzdělávací systémy v zahraničí.
 • Praha: Karolinum, 1996, s. 124–132. ISBN 80-7184-078-5.
 • WALTEROVÁ, E. Skotsko. In JEŽKOVÁ, V. (ed.) Vzdělávací systémy v zahraničí. Praha: Karolinum, 1996, s. 89–99. ISBN 80-7184-078-5.
 • WALTEROVÁ, E. Japonsko. In JEŽKOVÁ, V. (ed.) Vzdělávací systémy v zahraničí. Praha: Karolinum, 1996, s. 29-38. ISBN 80-7184-078-5.
 • WALTEROVÁ, E. Nizozemsko. In VÁŇOVÁ, M. (ed.). Vzdělávací systémy ve vyspělých evropských zemích. Praha : Karolinum, 1994, s. 85-104. ISBN 80-7066-848-2.

Vysokoškolské učebnice:

 • WALTEROVÁ, E. a kol. Objevujeme Evropu. Kniha pro učitele. Praha: Pedagogická fakulta UK, 1997. 219 s. ISBN 80-86039-27-7. Vedoucí autorského kolektivu. Autorský podíl 61 s.

Vědecké práce v zahraničních časopisech:

 • ŠŤASTNÝ, V., CHVÁL, M., & WALTEROVÁ, E. (2021). School Partnerships with Private Tutoring Providers: Weighing the Risks and Benefits by Czech School PrincipalsLeadership and Policy in Schools, 1-18.
 • ŠŤASTNÝ, V., CHVÁL, M., & WALTEROVÁ, E. (2021). An ordinary moonlighting activity? Determinants of the provision of private tutoring by Czech schoolteachersInternational Journal of Educational Development, 82, 1-11.
 • WALTEROVÁ, E. (2018). Teaching comparative education at universities: The Czech case. World Voices Nexus. The WCCES Chronicle, 2(2). Dostupné z:  https://www.worldcces.org/article-7-by-walterova/teaching-comparative-education-at-universities-the-czech-case
 • WALTEROVÁ, E. Czech Comparative Education: Revitalisation, Issues and Trends. Annual Review of Comparative and International Education 2015: International Perspectives on Education and Society, 2015, vol. 28, s. 107-115. ISSN 1479-3679 (Scopus).
 • WALTEROVÁ, E. Současné přístupy k projektování kurikula v Evropě. Pedagogické rozhľady, 2008, č. 3,4, s. 12-14, s. 12-14 (1.a 2. část).
 • WALTEROVÁ, E. Czech comparative education in the bipolar world. European Education, 2006, vol. 38, No. 3, s. 48 – 59.
 • WALTEROVÁ, E. Učitelé: proměny profese a rekonstrukce jejich vzdělávání. Pedagogická revue, 2002, roč. 54, č. 3, s. 220-239.
 • WALTEROVÁ, E. Curriculum Policy in the Czech Republic: Recent Development, Problems and Trends. International Journal of Theory and Research in Education, 1997,  vol. 8, no. 3/4, s. 61-66.
 • DAVIES, D.; JOHNSON, V. R.;  MARTINEZ GONZALEZ, R. A.; ICAZA, B.; MARQUES, R.;  SILVA, P.; VIEIRA, R.;  TOOMEY,  D.; VILLAS-BOAS, M.A.; WALTEROVÁ, E. Crossing Boundaries: Family, Community and School Partnership.  International Journal of Educational Research, 1996, vol. 25, no.1, Autorský podíl 28 pp. 75-103.
 • WALTEROVÁ, E.  Teacher Education in the Czech Republic. EARLI News, June 1994, s. 8 – 10.
 • WALTEROVÁ, E. Problems of Transformation of Knowledge in Projects of Instruction. Research Reports University of Turku. 1991, č. A 148. Monothematic issue Knowledge Transmission Process at School in Finland and in Czechoslovakia (Olkinuora, E., Guest Editor), s. 20-38.
 • WALTEROVÁ, E. Some Comments to the Problems of the Postgraduate Research Training Model. News Le Her, 1988,  č. 21, s. 35-37. Special issue: Occasional Paper VI., IFSSO.
 • WALTEROVÁ, E. Lehrplantheorie in der CSSR. Vergleichende Pädagogik, 1985, Jg. 21, Heft 3, s. 308-313. Roč. 54, č. 3, s. 220-239.

Vědecké práce v českých recenzovaných časopisech:

 • WALTEROVÁ, E., & ŠŤASTNÝ, V. (2020). Přípravné vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v ČíněPedagogická orientace30(1), 61–86.
 • ŠŤASTNÝ, V., WALTEROVÁ, E. (2019) Vliv školy na využívání soukromého doučování. Studia paedagogica, 24 (1) 51-78.
 • WALTEROVÁ, E. (2016). Možnosti a limity síťování se zřetelem k pedagogickému výzkumu. Pedagogika, 66(2), 511-529.
 • WALTEROVÁ, E. O riziku zjednodušování a pohybu ve vědě, v pedagogice zvlášť. Pedagogika, 2015, vol. 65, č. 2, s. 219-229.
 • Walterová, E. (2014). Problémy srovnávací pedagogiky jako předmětu vysokoškolské výuky ve světě a v českém prostředí. Pedagogická orientace, 24(5), 663-698.
 • WALTEROVÁ, E. Vzdělávací standardy a konstruování systému kurikulárních dokumentů v Rusku. Orbis scholae, 2012, Vol. 6,1, 107-120.
 • ČERNÝ, K.; GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E. Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje. Orbis scholae, 2009, č. 3, s. 25 – 50.
 • CHVÁL, M.; GREGER, D.; WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K. Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky. Orbis scholae, 2009, č. 3, s. 79 – 102.
 • GREGER, D.; CHVÁL, M.; WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K. Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků. Orbis scholae, 2009, č. 3, s. 51 – 78.
 • WALTEROVÁ, E.; GREGER, D. In Pursuit of Educational Change: Transformation of Education in the Czech Republic. Orbis scholae, 2007, č. 2, s. 11-44.
 • WALTEROVÁ, E. The Transformation of Educational Systems of Visegrád Countries : Introduction in the Context of Comparative Research. Orbis scholae, 2007, č. 2, s. 5 – 10.
 • WALTEROVÁ, E.; STARÝ, K. Potenciál změny v realitě školy. Orbis scholae, 2006, č. 1, s. 77-97.
 • WALTEROVÁ, E.; ČERNÝ, K. Vzdělávací potřeby pro 21. století. Orbis scholae,  2006, č. 1, s. 60-76.
 • WALTEROVÁ, E.; GREGER, D. Transformace vzdělávacích systémů zemí Visegrádské skupiny: srovnávací analýza. Orbis scholae, 2006, č. 1, s. 13-29.
 • WALTEROVÁ, E. Orbis scholae – res proposita. Orbis scholae. 2006, č. 1, s. 4.
 • WALTEROVÁ, E. Evropské záležitosti : Výzva pro českou pedagogiku. Pedagogika, 2001, č. 1, s. 42-61.
 • WALTEROVÁ, E. Projekt rozvoje vzdělání : AMERIKA 2000. Alfa revue, 1992, roč. 2,  s. 19-27.
 • WALTEROVÁ, E. Evropská dimenze ve vzdělávání. Alma Mater, 1996, roč. 6, č. 1, s. 33-42.
 • WALTEROVÁ, E. Výzkum v komparativní a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání v ČR. Pedagogika, 1993, roč. 43, č. 4, s. 379-384.
 • MESTENHAUSER, J.; WALTEROVÁ, E. Interdisciplinarita – vědecký problém nebo praktická potřeba? Alma mater, 1993, č. 6, roč. 3, s. 357-366.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E. Komparativní a mezinárodní pedagogika : Analytické zhodnocení stavu v Československu. Pedagogika, 1993, roč. 43, č. 1, s. 45-54.
 • WALTEROVÁ, E. Současný stav a perspektivní funkce srovnávací pedagogiky v ČSFR. Pedagogická orientace, 1992, č. 2, s. 93-95.
 • WALTEROVÁ, E. Struktura odborného vzdělání a jeho projektování ve Finsku. TAMR –  Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy, 1992, roč. 32, č. 2, s. 23-34.
 • WALTEROVÁ, E. Struktura odborného vzdělání a jeho projektování v Nizozemsku. TAMR – Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy, 1992, roč. 32,  č. 1, s. 15-36.
 • WALTEROVÁ, E. Humanizace vzdělání jako prostředek kultivace člověka. Pedagogická revue, 1991, roč. 43, č. 5, s. 327-333.
 • WALTEROVÁ, E. Aktuální problémy projektování gymnázia. Pedagogika, 1990, roč. 40, č. 4, s. 15-24.
 • WALTEROVÁ, E. K pojetí a strategii pedagogického projektování. TAMR – Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy, 1990, roč. 31, č. 4-5, s. 7-11.
 • WALTEROVÁ, E. K aktuálním tendencím v projektování výuky. Pedagogika, 1989, 9, č. 4, s. 416-430.
 • WALTEROVÁ, E. K problémům tvorby a fungování projektů výuky v realitě školy. Pedagogický výzkum, 1989, č. 1, s. 38-49.
 • WALTEROVÁ, E. Současné školství a pedagogický výzkum ve Finsku. Pedagogika, 1987, roč. 37, č. 5, s. 615-623.
 • WALTEROVÁ, E. K problematice výzkumu učebních osnov. Pedagogický výzkum, 1987, č. 2, s. 72-87.
 • WALTEROVÁ, E. K teoreticko-metodologickým otázkám vztahu pedagogického projektování a procesu výuky. TAMR – Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední průmyslové školy, 1987, roč. 27, č. 5, s. 10-16.
 • WALTEROVÁ, E. Proč nelze didaktiky vyučovacích předmětů zaměnit metodikou?  Příspěvek k diskusi. Pedagogika, 1987, roč. 37, č. 7, s. 721-724.
 • WALTEROVÁ, E. Experimentální celostně integrovaný model obsahu vzdělání v BLR. Pedagogika, 1987, roč. 37, č. 4, s. 431-440.
 • WALTEROVÁ, E. Současná teorie obsahu vzdělání v SSSR. Pedagogika, 1986, roč. 36, č. 3, s. 275-284.
 • WALTEROVÁ, E. K vývoji a současným problémům československé didaktiky. Pedagogika, 1985, roč. 35,  č. 5, s. 509-526.
 • WALTEROVÁ, E. Teorie učebních osnov v československé pedagogice. Pedagogika,1985, roč. 35, č. 3, s. 301-314.
 • WALTEROVÁ, E. Učební osnovy jako norma obsahu vzdělání ve vztahu ke školní realitě. Pedagogický výzkum, 1984, č. 1, s. 75-85.
 • WALTEROVÁ, E. Otázky teorie učebních osnov v pedagogice SSSR a NDR. Pedagogika, 1984, roč. 34, č. 5, s. 567-578.
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, E. K problematice obsahové náplně cizojazyčných učebnic. Cizí jazyky ve škole, 1969/70, roč. 13, č. 4, s. 101-108.

Odborné práce v zahraničních sbornících:

 • WALTEROVÁ, E. Proměny školního kurikula, jeho tvorba a projektování. In HRDINA, L. Konferencia o školskom kurikule. Bratislava : MC Bratislava, 2003, s. 5-21. ISBN 80-8052-186-7.
 • WALTEROVÁ, E. Strategies for involving teachers in reform process : case of the Czech Republic. In Teacher education: The challenges of change: International yearbook on teacher education [CD-ROM]. Wheeling : ICET, 2002, 53 kB. ISBN 12-12192-40-4.
 • WALTEROVÁ, E. Ksztalcenie dla Europy : Sytuacja w Republice Czeskiej. In BEDNAREK, S. (Ed.). Edukacja Europejska w zreformowanej szkole. Wroclav : Wydawnictwo DTSK Silesia, 2001, s. 288-297. ISBN 83-85689-34-6.
 • WALTEROVÁ, E. Czech Republic : Education in Transition. In TJELDVOLL, A.; NAGY, P. (Eds.). Democracy or Nationalism?: Education in post-communist Europe. Oslo : University of Oslo, 1997, s. 151-166. ISBN 0-937 033-67-7.
 • WALTEROVÁ, E. Curriculum Development in Czechoslovakia: Problems, Trends, Priorities. In Tjeldvoll (Ed.).  Education in East/Central Europe 1991. Oslo: University Oslo, 1992, s. 133-152. ISBN 09-37033-52-9.
 • WALTEROVÁ, E. Die Projektierung des Unterrichts in den Lehrplänen der Schule der CSSR und die Erhöhung seiner Effektivität. In Didaktische Probleme zum Ausarbeitung und Einführung neuer Lehrpläne. Berlin : APW, 1988, s. 45-52. Registrováno v JIB a v Německé centrální bibliografii GBV.

Odborné práce v českých sbornících:

 • WALTEROVÁ, E. Význam sítí a síťování v pedagogickém výzkumu a společenství praxe. In: Kucharská, A. et al (Eds.) Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2019.
 • WALTEROVÁ, E.  Současná škola: Proměny, potřeby, příležitosti. In: FRANIOK, P.; KNOTOVÁ, D. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008, s. 62-76. ISBN 978-80-210-4752-5.
 • WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika v českém kontextu. In GREGER, D.; JEŽKOVÁ, V. (ed.). Školní vzdělávání: Zahraniční trendy a inspirace. Praha: Karolinum, 2006, s. 13-51. ISBN 80-246-1313-1.
 • WALTEROVÁ, E. Proměny paradigmatu kurikulárního diskurzu. In Maňák J.; Janík, T. (ed.). Problémy kurikula základní školy: Sborník prací pedagogické fakulty. Č.192. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 11-22. Řada pedagogiky a psychologie. Sv. 24. ISBN 80-2110-4125-0.
 • WALTEROVÁ, E. Proměny rolí a paradigmatu srovnávací pedagogiky. In PROKOP, J.; RYBIČKOVÁ, M. (ed.). Proměny pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006, s. 186-192. ISBN 80-7290-226-1.
 • WALTEROVÁ, E. Česká pedagogika : Reflexe oboru v expertním šetření. In  WALTEROVÁ, E. (ed.). Česká pedagogika : proměny a výzvy. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004, s. 7-20. ISBN 80-7290-169-9.
 • WALTEROVÁ, E. Fungování základní školy : pilotní případová studie. In SPILKOVÁ, V.; VAŠUTOVÁ, J. (ed.). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 2. díl: Metody a výsledky empirických výzkumů. Praha: Univerzita Karlova v Praze,  Pedagogická fakulta, 2002, s. 9-23. ISBN 80-7290-090-0.
 • WALTEROVÁ, E. Proměny profese a vzdělávání učitelů ve světě. In: WALTEROVÁ, E. (Ed.). Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 1. díl: Teoretické a komparativní studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002, s. 126 – 146. ISBN 80-7290-085-4.
 • WALTEROVÁ, E. Evropská dimenze jako pedagogické téma. In ADAMCZUK, F.; SCHMIDT, P.; VACEK, J. Evropská dimenze ve vzdělávání na našich školách. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2000, s. 26–34. ISBN 80-7083-394-7.
 • WALTEROVÁ, E. Pedagogické fakulty a jejich hledání identity. In ŠTECH, S.; HADJ-MOUSSOVÁ, Z. (ed.). Dítě – škola – učitel. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001, s. 45–49. ISBN 80-7290-057-9.
 • WALTEROVÁ, E. Vzdělávání učitelů v evropských záležitostech : Strategie – projekty – výstupy. In
 • MALACH, A. (ed.) Vzdělávání – brána k evropské integraci. Brno : Masarykova univerzita, 2000, s. 83–86. ISBN 80-210-2419-4.
 • WALTEROVÁ, E. Evropská studia pro učitele. Projekt EUROPAED. In GOŇCOVÁ, M. Evropanství a národní identita. Brno: MU 2000, s. 162-169. ISBN 80-210-2393-7.
 • WALTEROVÁ, E. Evropská dimenze ve vzdělávání učitelů. In MALACH, A, (ed.) Evropská integrace a české vzdělávání. Brno : Masarykova univerzita 1999, s. 88–95. ISBN 80-2102187-X.
 • WALTEROVÁ, E. Evropská dimenze ve vzdělávání: Východiska, trendy, perspektivy. In  MALACH, A. (ed.). Vstup do Evropské unie a řízení školství. Brno : Masarykova univerzita, ESF, 1998, s. 18 – 26. ISBN 80-210-1931-X.
 • WALTEROVÁ, E., aj. Kurikulum, hodnocení, certifikace. In Od pilotních škol k reformní strategii. Praha : Fragment, 1997, s. 5-36. ISBN 80-7200-167-1.
 • WALTEROVÁ, E. Evropská dimenze ve školním vzdělávání. In LEHMANNOVÁ,  Z. (ed.). Výchova k evropanství : Kulturně-historické souvislosti evropského procesu. Praha : VŠE, 1996, s. 89-97. ISBN 80-7079-762-2.
 • WALTEROVÁ, E. Vzdělání v roce 2042. In Československo a svět v roce 2042. Praha : PWPA – CS, 1992, s. 83-99. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Srovnávací a mezinárodní pedagogické výzkumy: Zahraniční trendy a naše situace. In PRŮCHA, J. (ed.). Proměny vzdělávání v mezinárodním kontextu. Praha : Karolinum, 1992, s. 21-33. ISBN 80-7066-546-7.
 • WALTEROVÁ, E. Trendy a inovace v teorii a tvorbě kurikula. In Průcha, J. (ed.).  Proměny vzdělávání v mezinárodním kontextu. Karolinum, 1992, s. 47-56. ISBN 80-7066-546-7.
 • WALTEROVÁ, E. Cesty humanizace vzdělávání. In PRŮCHA, J. (ed.) Humanizace vzdělávání. Praha : PWPA CS, 1991, s. 80-92. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Možnosti optimalizace učebních osnov. In  K teorii a tvorbe učebných osnov. Bratislava : VÚP, 1989, s. 23-57. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Projektování obsahu vzdělání se zvláštním zřetelem k učebním osnovám. In PRŮCHA, J. (ed.). Projektování obsahu vzdělání a efektivnost jeho realizace. Praha : PÚ JAK ČSAV, 1989, s. 26-39. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Ke vztahu učebních osnov a učebnic jako projektů výuky In Tvorba učebnic. Sv. 7.  Praha: SPN, 1988, s. 36-45. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Teoreticko-metodologická východiska výzkumu učebních osnov jako projektu výuky. In PRŮCHA, J. (ed.). Teoreticko-metodologické problémy obsahu vzdělání. Praha: PÚ JAK ČSAV, 1987, s. 48-62. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Problémy tvorby učebních osnov jako projektu obsahu výuky. In PRŮCHA, J. (ed.). Projektování obsahu vzdělání a efektivnost jeho realizace. Praha: PÚ JAK ČSAV, 1986, s. 45-55. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Tvorba obsahu školního vzdělání na projektové rovině. In PRŮCHA, J. (ed.). Problémy obsahu školního vzdělání. Praha : PÚ JAK ČSAV, 1985, s. 129-186. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Tvorba obsahu školního vzdělání. In PRŮCHA, J. (ed.). Problémy obsahu školního vzdělání. Praha: PÚ JAK ČSAV, 1985, s. 95-28. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. K problematice teorie učebních osnov. In VOJTĚCH, J. (ed.). Vybrané problémy odborného vzdělávání. Praha : VÚOŠ, 1985, s. 11-62. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Některé teoretické a metodologické problémy obsahu vzdělání z hlediska vztahu normy a realizace. In PRŮCHA, J. (ed.). Teoretické a metodologické problémy obsahu vzdělání. Praha  : PÚ JAK ČSAV, 1984, s. 81-88. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E.; KOPŘIVOVÁ, A. Jazykové vzdělání v cizích jazycích : Ruský jazyk. In PRŮCHA, J. (ed.). Modely  perspektivního systému vzdělávání a výchovy v socialistické společnosti. Praha : PÚ JAK ČSAV, 1980, s. 61-71. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Vývoj a současný stav spolupráce československých a sovětských pedagogů. In KUJAL, B.; MAŠINDOVÁ, M. (ed.). Šedesát let sovětské pedagogiky. Praha : PÚ JAK ČSAV; PÚ hl. m. Prahy, 1977, s. 208-225. Registrováno v JIB.
 • MALÍŘ, F.; WALTEROVÁ, E. Prostředky celoživotní výchovy. In K teoretickým základům perspektivního systému celoživotní výchovy v socialistické společnosti. Praha : PÚ JAK ČSAV, 1977, s. 138-159. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E.; KOPŘIVOVÁ, A. Perspektivní systém celoživotního vzdělávání a výchovy v ruském jazyku. In PRŮCHA, J. (red.). Modely perspektivního systému vzdělávání a výchovy v socialistické společnosti. Praha : PÚ JAK ČSAV, 1977, s. 155-184. Registrováno v JIB.

Slovníky:

 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Portál 1995, 1998, 2001, 2003, 2006, 2009. Autorka cca 25 % hesel.
 • 7. aktualizované a rozšířené vydání, Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0403-9.
 • WALTEROVÁ, E.; JEŽKOVÁ, V. Žijeme v Evropě : Průvodce evropskou terminologií pro učitele a studenty učitelství.
 1. vyd. Praha : Pedagogická fakulta UK – Centrum evropských studií, 1999, 106 s. ISBN 80-86039-82-X.
 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha : Pedagogická fakulta UK – Centrum evropských studií, 2000, 124 s. ISBN 80-7290-022-6.
 • WALTEROVÁ, E.; PRŮCHA, J., aj. MAPES : Malý pedagogický slovník.  Učitelské noviny, 1992, 1993, roč. 95 a 96. Publikováno na pokračování od č. 21/1992 do č. 21/1993. Vedoucí autorského kolektivu, autorský podíl 50 % textu.

Hesla ve slovnících a encyklopediích:

 • WALTEROVÁ, E. Heslo: Funkce školy a školního vzdělávání. In PRŮCHA, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s. 112 – 116. ISBN 978-80-7367-546-2.
 • WALTEROVÁ, E. Hesla „Pedagogický experiment“, „Vyučování“, „Vyučovací metody“. In KUJAL, B.; MAŠINDOVÁ, M. (ed.). Některé pedagogické pojmy a termíny. Praha : Pedagogický ústav hl. m. Prahy; PÚ JAK ČSAV, 1976, s. 14-15, 70-72, 77-79. Registrováno v JIB.

Učební texty:

 • DVOŘÁK, D. & WALTEROVÁ, E. (2018) Projektování vzdělávacích programů: Inovace kurzu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. https:www.futurebooks.cz/books/pedfafof8
 • WALTEROVÁ, E. Tvorba kurikula a kurikulární management školy. In BRADA, J.; SOLFRONK, I.; TOMÁŠEK, F. a kol. Vedení školy. Praha : RAABE, 2001, D.1.10.   ISBN 80-902189-0-3.
 • WALTEROVÁ, E. Faktory ovlivňující tvorbu kurikul. In: SLAVÍKOVÁ, L.; WOJCYKOWSKA, C.; NEZVALOVÁ, D. et al. Texty pro distanční vzdělávání. Modul Řízení pedagogického procesu. Praha: UK – Pedagogická fakulta, CŠM, 2002, s. 6 – 20. ISBN 80-7290-060-3.
 • SLAVÍKOVÁ, L.; SVOBODA, J.; WALTEROVÁ, E. Příručka pro tutory. 3. manuál pro lektory, Praha: Pedagogická fakulta UK, CŠM, 1999. 58 s., autorský podíl 30 %. Studijní texty pro obor školský management, zadavatel MŠMT. 6.
 • SLAVÍKOVÁ, L.; SVOBODA, J.; WALTEROVÁ, E. Strategie rozvoje školy. 2. pracovní sešit. 58 s. Autorský podíl 30 %. Studijní texty pro obor školský management, zadavatel MŠMT.
 • SVOBODA, J.; SLAVÍKOVÁ, L.; CIPÍNOVÁ, J.; PELIKÁN, J.; WALTEROVÁ, E. Strategie rozvoje školy. Studijní texty. Praha : Pedagogická fakulta UK, ÚVRŠ, CŠM, 1999. s. 93. Autorství s. 28 – 37, 52 – 60. Studijní texty pro obor školský management, zadavatel MŠMT.
 • WALTEROVÁ, E. Kurikulární management v zahraničí a v ČR : Studijní text. Praha: Pedagogická fakulta UK – Ústav rozvoje školství , 1994. 20 s. Skripta Centra školského managementu.

Recenze v  časopisech:

 • WALTEROVÁ, E. (2018). Průha, J. Vzdělávací systémy v zahraničí. Enecyklopedický přehled školství ve 30 zemích Evropy, Japonsku, Kanadě, USA. Pedagogika, 68(2), 227-229.
 • WALTEROVÁ, Eliška. Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná, K., & Vařejková, Z. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. Pedagogika, 2017, 67 (2), 179-182.
 • WALTEROVÁ, Eliška. Tomková, A. (2016). Příprava učitelů a hodnocení její kvality v Belgii. Pedagogická orientace, 2017, 27 (3), 495-497.
 • WALTEROVÁ, E. (2015) Matošková, J. a kol. Úspěšný student vysoké školy a jeho tacitní znalosti. Aula, 23(1), 86-88.
 • WALTEROVÁ, E. (2015) Gardner, H., Davis, K. (2013). The App Generation: How Today’s Youth Navigate Identity, Intimacy, and Imagination in a Digital World. Pedagogika, 65(3), s. 333-341.
 • WALTEROVÁ, E.; Manzon, M. (2013) Comparative Education: The Construction of a Field. Orbis scholae, vol. 7,1.
 • WALTEROVÁ, E.; Džurinskij, A.N. (2011) Pedagogika Rossiji. Istorija i sovremennost´. Orbis scholae, vol. 5,1, s. 148-151.
 • WALTEROVÁ, E. (2011) Kasáčová; B., Babiaková, S.; Cabanová, M.; Filipiak, E.; Seberová, A. et. al. Učitel´predprimárneho a primárneho vzdelavania: Profesiografia v slovensko-česko-polskom výzkume. Orbis scholae, 5 (3), 136-138.
 • WALTEROVÁ, E. (2010) Bray, M. Confronting the shadow education system. What government policies for what private tutoring. Orbis scholae, 4 (3), 132-134.
 • WALTEROVÁ, E. (2010) Rizvi, F; Lingard, B. Globalizing Education Policy. Orbis scholae, 4 (2), 149-152.
 • DVOŘÁK, D.; WALTEROVÁ, E. (2009) Turner, D. A. Theory and Practice of Education. Orbis scholae, 3 (3), 154-156.
 • WALTEROVÁ, E. Piťha, P. Výchova, naděje společnosti. Pedagogika, 2008, č. 3, s. 300-303.
 • WALTEROVÁ, E. Pol, M. Škola v proměnách. Brno: MU, 2007. Orbis scholae, 2008, č. 3, s.156-158.
 • WALTEROVÁ, E. Bray, M.; Adamson, B.; Mason, M. (Eds.) Comparative Education Research. Approaches and Methods. Routledge 2007. Orbis scholae, 2007, č. 2, s. 161-164.
 • WALTEROVÁ, E. Pol, M. aj. (eds.) Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno : MU, 2005. Pedagogika, 2007, roč. 57, č. 2., s. 192-194.
 • WALTEROVÁ, E. Pol, M.; Rabušicová, M. Správa a řízení škol : Rady škol v mezinárodní perspektivě. Pedagogika, 1998, roč. 48, č. 2, s. 203-205.
 • WALTEROVÁ, E.  OECD. Richness of the Uncompleted : Challanges facing Dutch Education. Pedagogika, 1990, roč. 40, s. 251 – 253.
 • WALTEROVÁ, E. Zagvjazinskij, V. I. Pedagogičeskoje predvidenije. Pedagogika, 1988, roč. 38, č. 2, s. 235-237.
 • WALTEROVÁ, E.  Pařízek, V. K obsahu vzdělání a jeho soudobým přeměnám.  Pedagogika, 1985, roč. 35, č. 2, s. 239-241.
 • WALTEROVÁ, E. Monachov, V. M. Problemy jedinnogo urovnja obščeobrazovatělnoj podgotovki učaščichsja v srednich učebnych zavedenijach na primere disciplin jestestvenno-matematičeskogo cykla. Pedagogika, 1984, roč. 34, č. 6, s. 749-751.
 • WALTEROVÁ, E. Babanskij, J. Optimizacija učebno-vospitatělnogo processa : metodičeskije osnovy. Pedagogika, 1984, roč. 34, č. 4, s. 510-512.
 • WALTEROVÁ, E. Babanskij, J. Problemy povyšenija effektivnosti pedagogičeskich issledovanij : Didaktičeskij aspekt. Pedagogika, 1984, roč. 34, č. 3, s. 376-378.
 • WALTEROVÁ, E. Problémy teorie a metodiky pedagogického experimentu. Iljinová, T. A. Voprosy teorii i metodiki pedagogičeskogo eksperimenta. Pedagogika, 1977, roč. 27, č. 2, s. 243-246.
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Audio-orální program k učebnici angličtiny pro 7. ročník ZDŠ. Učební pomůcky ve škole, 1969/70, č. 5, s. 8-10.

Zprávy v odborných časopisech:

 • WALTEROVÁ, E. (2022). Jiří Mareš jubilující. Pedagogika, 72 (3) 438-444.
 • WALTEROVÁ, E. (2018). Pedagogika na dobré cestě. Editorial. Pedagogika, 68(1), 1-3.
 • WALTEROVÁ, E. (2016). Report on the XVI World Congress of Comparative Education. Orbis scholae, 10 (3), 105-107.
 • WALTEROVÁ, E. & GREGER, D.  (2017). Dialektika vzdělávání ve srovnávací perspektivě. Zpráva o Světovém kongresu srovnávací pedagogiky. Pedagogická orientace, 27 (1), 230-233.
 • WALTEROVÁ, E. (2016). Vzpomínáme na profesora Zdeňka Heluse. Nekrolog. Orbis scholae, 10(2), 179-180.
 • WALTEROVÁ, E. (2016) Vyznat se (v) Helusovi. Pedagogika, 66(1), 103-110.
 • WALTEROVÁ, E. (2011) Meze a nové možnosti vzdělávání v globální perspektivě. Zpráva o 14. světovém kongresu srovnávací pedagogiky. Pedagogika, 61 (1), 84-87.
 • WALTEROVÁ, E. (2010) Zpráva Sekce srovnávací pedagogiky České pedagogické společnosti. Pedagogická orientace, 20 (3), 101-104.
 • ČERNÝ, K.; WALTEROVÁ, E. (2010) 14th World Congress of Comparative Education, Istanbul. Orbis scholae, 4 (2), 159-162.
 • WALTEROVÁ, E.  23rd CESE Conference, Athens, 2008. Orbis scholae, 2008, č. 2, s. 121 – 124.
 • WALTEROVÁ, E. In memorian Jiří Kotásek. Orbis scholae, 2007, č. 2, s. 151-160 (anglicky).
 • WALTEROVÁ, E. Jiří Kotásek mezi námi. Orbis scholae, 1, 2006, s. 127-134.  Pedagogika, 2008.
 • WALTEROVÁ, E. 12. světový kongres srovnávací pedagogiky. Pedagogika, 2005, roč. 55, č. 2, s.172-175.
 • WALTEROVÁ, E. Education and social justice : 12th Congress of the World Council of Comparative Education Societies. The New Educational Review, 2005, roč. 3, č. 5(1), s. 263-268.
 • WALTEROVÁ, E.  Životní jubileum profesora Františka Malíře. Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. 417-420.
 • WALTEROVÁ, E. 46. světový kongres ICET: Vzdělávání učitelů a výzvy ke změně. Pedagogika, 2002, roč. 52, č.1, s. 98-101.
 • WALTEROVÁ, E. 8. kongres Světové asociace pedagogického výzkumu. Pedagogika, 1997, roč. 47, č. 4, s. 387-388.
 • WALTEROVÁ, E. Stálý interdisciplinární seminář pedagogiky. Pedagogika, 1997, roč. 47, č. 3, s. 293-295.
 • WALTEROVÁ, E. Stálý interdisciplinární seminář pedagogiky. Pedagogika, 1996, roč. 46, č. 4, s. 378-380.
 • WALTEROVÁ, E. 5. evropská konference o výzkumu učení a vyučování. Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 2, s. 179-182.
 • WALTEROVÁ, E. 4. evropská konference o výzkumech učení a vyučování. Pedagogika, 1992, roč. 42, č. 2, s. 275-278.
 • WALTEROVÁ, E. Evropský seminář k výzkumu a tvorbě kurikula pro vzdělávání dospělých. Pedagogika, 1992, roč. 42, s. 492-494.
 • WALTEROVÁ, E. Program Východ – Západ: Seminář Budoucnost vzdělání v Evropě. Pedagogika, 1992, roč. 42, č. 3, s. 395-397.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; JEŽKOVÁ, V. Comparative and International Educational Research in Czechoslovakia. Prague : H + H Publishers, 1992. 24 pp. (Separate issue.)
 • WALTEROVÁ, E. Kolokvium didaktiků NDR a ČSSR. Pedagogika, 1985, roč. 35, č. 3, s. 344-345. WALTEROVÁ, E. 9. československo-sovětský seminář. Pedagogika, 1983, roč. 33, č. 6, s. 717-721.
 • BACÍK, F.; WALTEROVÁ, E. III. mezinárodní porada expertů o prognózování. Pedagogika, 1977, roč. 27, č. 2, s. 221 – 224.
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, E. Seminář o jazykových testech. Cizí jazyky ve škole, 1969/70, č. 5, s. 152.
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, E.; ZAPLETAL, I. Seminář o kategoriálním systému pedagogiky. Pedagogika, 1969,  roč. 19, č. 3, s. 389-390.

Odborné práce v českých sbornících konferencí – výběr:

 • WALTEROVÁ, E. Jak se dělá predagogický výzkum v Česku. Podmínky, projekty, lidé. In Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník referátů z 18. konference ČAPV, CD-ROM. Liberec. Pedagogická fakulta TUL, 2010. ISBN 978-80-7372-722-2.
 • WALTEROVÁ, E. Možnosti využití případové studie ve výzkumu školy. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník referátů 14. konference ČAPV. [CD-ROM] Plzeň : Pedagogická fakulta ZČU, 2006. ISBN 80-7043-483-X.
 • WALTEROVÁ, E. Pedagogický výzkum jako reflexe vzdělávací reality. In Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání. Sborník referátů 13. konference ČAPV. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 2005, s. 348-350. ISBN 80-244-1079-6.
 • WALTEROVÁ, E. K vývoji a stavu české pedagogiky. In Profese učitele a současná společnost. Sborník referátů 12. konference ČAPV. Ústí n.L. : PedF UJEP, 2004 [CD-ROM]. In abstracto s. 26. ISBN 80-7044-571-8.
 • WALTEROVÁ, E. Obraz české školy v pedagogickém výzkumu. In Výzkum školy a učitele. Sborník referátů 10. výročí konference ČAPV. Praha: PedF UK, 2002 [CD-ROM]. In abstracto s.15-17. ISBN 80-7290-089-7.
 • WALTEROVÁ, E. Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. In Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Sborník z celostátní konference. 2. díl. Walterová, E. (ed.) Praha : UK v Praze – PedF, 2001, s. 11-22. ISBN 80-7290-059-5.
 • WALTEROVÁ, E. Proměny funkcí školy a rolí učitele. In: Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. Sborník z celostátní konference. 1. díl. Walterová, E. (ed.) Praha: UK v Praze – PedF, 2001, s. 9 – 18. ISBN 80-7290-059-5.
 • WALTEROVÁ, E. Problémy vnitřní konzistence případové studie školy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z 8. konference ČAPV. Ostrava : PedF OU, 2001, s. 88-91. ISBN 80-7042-181-9.
 • WALTEROVÁ, E. Možnosti a limity případové studie školy. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník z 8. konference ČAPV. Ostrava : PedF OU, 2000, s. 75-76. ISBN 80-7042-181-9.
 • WALTEROVÁ, E.  Evropská studia pro učitele. In Poslední desetiletí v českém a zahraničním výzkumu. Sborník ze 7. konference ČAPV. Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1999, s. 292-295. ISBN 80-7041-531-2.
 • WALTEROVÁ, E. Česká základní škola na prahu 21. století. Od reality k reflexi, od reflexe k realitě. In  Sborník ze 6. konference ČAPV. České Budějovice, 1998, s. 15-20. ISBN 80-7040-324-1.
 • WALTEROVÁ, E. Evropská dimenze ve vzdělávání: východiska, problémy, perspektivy. In Walterová, E. (ed.) Evropská dimenze ve vzdělávání a přípravě učitelů. Sborník z interdisciplinárního kolokvia. Praha : UK PedF, SVI, 1996, s. 18-30. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. Problémy maturitních zkoušek v mezinárodní perspektivě. In Pedagogická evaluace v podmínkách české školy. Sborník ze 4. konference ČAPV. Olomouc : PedF UP, 1996, s. 22-26. ISBN 80-902250-6-3.
 • WALTEROVÁ, E. Akční výzkum v podmínkách české školy. In Český pedagogický výzkum v současných společenských podmínkách. Sborník z 3. konference ČAPV. Brno: FF MU, 1995, s. 26-29. ISBN 80-7204-083-9.
 • WALTEROVÁ, E. Příprava učitele nebo předmětového odborníka? In Učitel, jeho příprava a požadavky školní praxe. Sborník z 2. konference ČAPV. Ústí n.L. : PedF UJEP, 1994, s. 284-287. ISBN 80-901670-0-4.
 • WALTEROVÁ, E. Evropská dimenze ve vzdělávání učitelů. In Učitel, jeho příprava a požadavky školní praxe. Sborník z 2. konference ČAPV. Ústí n. L. PedF UJEP, 1994, s. 95-103. ISBN 80-901670-0-4.
 • WALTEROVÁ, E. Současný stav a perspektivní funkce srovnávací pedagogiky. In MAREŠ, J.; PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E. (ed.) Pedagogický výzkum a transformace české školy. Sborník referátů 1. konference ČAPV. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1993, s. 122-129. ISBN 80-901670-0-4.
 • WALTEROVÁ, E. Vzdělávací inovace a pedagogický výzkum u nás a v zahraničí. In Súčasný stav a perspektívy pedagogického výskumu : Zborník referátov zo seminára konaného v dňoch 9.- 12. 10. 1990 v Smoleniciach. Bratislava : UEP SAV, 1990, s. 19-29. Registrováno v JIB.
 • WALTEROVÁ, E. K některým otázkám vztahu výzkumu obsahu vzdělání a výzkumu mládeže. In Teoretické a metodologické otázky výzkumu mládeže : Sborník Československé sociologické společnosti při ČSAV ze semináře v Liblicích. Praha : FSÚ ČSAV, 1988, s. 68-75. Registrováno v JIB.

Odborné překlady knižní:

 • LERNER, I. J.  Didaktické základy metod výuky. Z rus. orig. přel. F. Bacík, J. Průcha a E. Walterová. Praha : SPN, 1986, Kap. V a VI., s. 116 – 152. Přel. E. Walterová. Přel. z: Didaktičeskije osnovy metodov obučenija.
 • KUZMIN, M. N. Vývoj školské soustavy v Československu. Z rus. orig. přel. E. Walterová. Praha : Academia, 1981. s. Přel. z:  KUZMIN, M. N. Škola i obrazovanije v Čechoslovakii.
 • LANDA, L. N. Algoritmy a učení. Z rus. orig. přel. J. Mareš a E. Walterová. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 

Překlady studií a článků v časopisech a sbornících:

 • EISNER, E. W. Étos a vzdělání. Pedagogika, 1996, roč. 46, č.1, s. 15-23. Přel. E. Walterová z angličtiny.
 • HARBO, T. Humanizace vzdělání a současné teorie kurikula. Pedagogika, 1991, roč. 41, č.3, s.247-256. Přel. E. Walterová z angličtiny.
 • Anglické kurikulární materiály. Praha: Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1991. 73 s. Přel. E. Walterová z angličtiny.
 • ČEPELOV, V. I.; PODLASNYJ, I. P. Některé metodologické otázky pedagogické prognostiky. Praha: Ústav školských informací, 1976, s. 3-28. Přel. E. Walterová z ruštiny.
 • ISSKONNIKOVA, S.; LISSOVSKIJ, V. Mládež jako společenská skupina. In Mládež a vzdělání. Praha: KPÚ, 1975, s. 5-14. Přel. E. Walterová z ruštiny.
 • BABANSKIJ, J. K. K metodologii didaktických výzkumů. Pedagogika, 1975, roč. 25, č.5, s. 545-558. Přel. J. Průcha a E. Walterová z ruštiny.
 • GONČAROV, N. K.  K. D. Ušinskij o pedagogice jako vědě, umění a jejich základech. Pedagogika, 1974, roč. 24, č. 2, s. 161-182. Přel. E. Walterová z ruštiny.
 • Moskevská konference o současných metodologických problémech pedagogiky. Praha: KPÚ, 1972. 85 s. Přel. E. Walterová aj. z ruštiny.
 • KOROLEV, F. F. Systémový přístup a možnosti jeho aplikace v pedagogických výzkumech. Pedagogika, 1971, roč. 21, č. 5, s. 671-683. Přel. E. Walterová z ruštiny.
 • Bádání o životě a díle J. A. Komenského: Materiály mezinárodní konference. Praha: PÚ JAK ČSAV, 1970. 40 s. Přel. E. Walterová z angličtiny.

Redakční a editorské práce (výběr):

 • WALTEROVÁ, E.; GREGER, D. (Guest Editors). Orbis scholae, 2007, č. 2. (Monotematické číslo Transformation of Educational Systems of Visegrád Countries). 176 s. ISSN 1802-4687.
 • WALTEROVÁ, E.; LEBEDA, J.; SUCHÁNKOVÁ, K. (eds.) Výzkum školy a učitele :  Sborník referátů 10. konference České asociace pedagogického výzkumu [CD-ROM]. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7290-089-7.
 • WALTEROVÁ, E.; LEBEDA, J.; SUCHÁNKOVÁ, K. (eds.) Výzkum školy a učitele : Sborník abstrakt : 10. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002. 142 s. ISBN 80-7290-089-7.
 • WALTEROVÁ, E. (ed.) Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém :  Sborník z celostátní konference. 2. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001. 259 s. ISBN 80-7290-059-5.
 • WALTEROVÁ, E. (ed.) Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém: Sborník z celostátní konference. 1. díl. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2001. 167 s. ISBN 80-7290-059-5.
 • WALTEROVÁ, E. (ed.) Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu:1. díl: Teoretické a komparativní studie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002. 235 s. ISBN 80-7290-085-4.
 • WALTEROVÁ, E. (ed.) Vzdělávání v evropských záležitostech : Soubor příruček pro učitele a žáky základních a středních škol. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Centrum evropských studií, 2000. 10 sv. ISBN 80-7290-029-1-9.
 • 1. Interaktivní a kooperativní strategie v evropských projektech škol. 2. Poznáváme Evropskou unii. 3. ČR – Evropa – Svět. 4. Jak žijí a učí se mladí Evropané. 5. Dny Evropy ve škole. 6. Evropský klub ve škole. 7. Čteme si o Evropě. 8. Internet, Evropská unie a česká škola. 9. Evropská unie do kapsy. 10. Dětský evropský pas.
 • WALTEROVÁ, E. (ed.) Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. Úvodní teoreticko-analytická studie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2000, 215 s. ISBN 80-7290-034-X.
 • WALTEROVÁ, E. (ed.) Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů : Sborník referátů a informací z interdisciplinároního kolokvia. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1996. 200 s., přílohy.
 • Pedagogický výzkum a transformace české školy : Sborník z 1. konference ČAPV.  Praha  : ČAPV a ÚPPV, 1993. 213 s. ISBN 80-901670-0-4.  S J. Marešem a J. Průchou.
 • MAPES : Malý pedagogický slovník. Učitelské noviny, 1992, 1993, roč. 95, 96. Publikováno na pokračování od č. 21/1992 do č. 21/1993.

Publikované výzkumné zprávy – výběr:

 • Background Report to HRABINSKÁ, M. (ed.) The Efectiveness of Schooling and of Educational Resource Management. Country Report: Czecho – Slovakia. Bratislava : Institute of Information and Prognoses of Education, Youth and Sport, September 1992. 21 pp.
 • Centrum základního výzkumu školního vzdělávání. Projekt LC 06046.  Zadavatel: MŠMT ČR. Zprávy o řešení projektu LC 06046. Publikované průběžné zprávy:
 • 1. Zpráva o řešení projektu v roce 2006, Orbis scholae, 2007, č. 1, s. 131 – 139.
 • 2. Zpráva o řešení projektu v roce 2007, Orbis scholae, 2008, č. 1, s. 149 – 158.
 • 3. Zpráva o řešení projektu v roce 2008, Orbis scholae, 2009, č. 1, s. 113 – 121.
 • 4. Zpráva o řešení projektu v roce 2009, Orbis scholae, 2010, č. 1, s. 142 – 151.
 • 5. Zpráva o řešení projektu v roce 2010, Orbis scholae, 2011, č. 1, s. 135 – 141.
 • 6. Zpráva o řešení projektu v roce 2011, Orbis scholae, 2012, č. 1, s. 121 – 130.

Učitelský tisk a dokumenty (výběr):

 • WALTEROVÁ, E. Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. Průřezové téma. In Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007, s. 69-72. ISBN 978-80-87000-11-3.
 • WALTEROVÁ, E. Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech. Průřezové téma. In Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha : VÚP 2005, s. 72-74.
 • WALTEROVÁ, E.; VAŠUTOVÁ, J.; ŠVEC, V., aj. Educational staff as supporters of changes. In KOTÁSEK, J., aj. (ed.). National Programme for the Development of Education in the Czech Republic :  White Paper. Prague : Institute for Information on Education, 2001, s. 43-45. ISBN 80-211-0413-9.
 • WALTEROVÁ, E.; VAŠUTOVÁ, J.; ŠVEC, V. aj. Pedagogičtí pracovníci jako nositelé změn. In KOTÁSEK, J. aj. (ed.)  Národní program rozvoje vzdělávání v České republice : Bílá kniha. Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 2001, s. 43-45.  ISBN 80-211-0372-8.
 • WALTEROVÁ, E.; VAŠUTOVÁ, J.; ŠVEC. V. aj. Co čeká podle Bílé knihy na pedagogy? Učitelské listy, 2000, roč. 8, č. 4, s. 9-13. ISSN 1210-6313.
 • WALTEROVÁ, E. Aims and Content of Education, Teacher and School Development. In Czech Education and Europe. Strategy of development of human resources for access to European Union. Prague : Tauris, 1999, pp. 50-53.
 • WALTEROVÁ, E. Jak se připravujeme na Evropu. Učitelské listy, 1998, roč. 6, č. 2, s. 4-7. ISSN 1210-6313.
 • WALTEROVÁ, E. Česká škola na prahu 21. století. Učitelské listy, 1998, roč. 6, č. 1, s. 7-8. ISSN 1210-6313.
 • WALTEROVÁ, E. Trendy vývoje kurikula v evropském kontextu. In Učitelské listy, 1997, roč. 4, č. 6, s. 6-7. ISSN 1210-6313.
 • WALTEROVÁ, E.  Evropská dimenze jako výzva pro školy a pedagogický výzkum. Učitelské noviny, 1995, roč. 98, č. 17, s. 22-23.
 • WALTEROVÁ, E. Odpovědi čtyř týmů na 17 otázek o transformaci školství. Otázky č. 2, 3, 11. Učitelské noviny, 1992, roč. 95, č. 1, Obzor, s. 1-4.
 • WALTEROVÁ, E. Srovnávací pedagogika. Učitelské noviny, 1992, roč. 95, č. 2, s. 7.
 • PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E. Trendy vývoje vzdělávacích obsahů. Učitelské noviny, 1991, roč. 94, č. 45, s. 11.
 • WALTEROVÁ, E. Střední všeobecně vzdělávací škola. Učitelské noviny, 1991, roč. 94, č. 45, s. 10.
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, E. O čem děti mluví. Praha : SPN, 1969. 49 s. Separátní výtisk.

Expertizy (výběr):

 • WALTEROVÁ, E. et al. Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání. 27 s. Expertní posouzení dokumentu. Praha, 2002.
 • WALTEROVÁ, E. Curriculum and Assessment Development in Basic Schooling. EU-SLO, 1997. 47 s.
 • WALTEROVÁ, E. Vzdělávací pořady České televize. Praha, 1996. 25 s. Analytická expertní studie. Praha: Rada ČT, 25 s.
 • WALTEROVÁ, E. Reformy střední školy ve střední a východní Evropě. Praha: MŠMT, 1996. 30 s.
 • WALTEROVÁ, E. OECD Project : Teachers and Curriculum in Basic Schooling : General Aspects Concerning Curriculum Reform : Czech Republic. August 1995, 15 s.
 • WALTEROVÁ, E. Kurikulární politika a kurikulum základní a střední školy. In Národní zpráva o stavu vzdělávání v ČR. Praha : MŠMT, 1995. 25 s.
 • WALTEROVÁ, E. Research on Secondary School Curriculum at Czechoslovakia. Strasbourg: Council of Europe, 1992, DECS/Rech, 19 pp.
 • WALTEROVÁ, E. Secondary School Curriculum in the Framework of the Current Educational Reform. Strasbourg: Council of Europe, 1992, DECS/Rech, 18 pp.

[*] V 70.-90. letech nebyla u nás zavedena povinná ISBN norma. Publikace, kterým se  neudělovalo ISBN, (v tomto seznamu 1977-1996) jsou v ČR centrálně registrovány v Jednotné informační bráně. Ověřená registrace je v tomto seznamu označena „Registrováno v JIB“).