Eliška Walterová – Referáty

 

Zahraniční a mezinárodní konference

 • Re-Reading Educational Transformation in Visegrad Countries. Paper presented to the conference “Educational Reforms in Transition societies. Developing, Implementing and Evaluating Educational Reforms”. Jointly organized by Charles University in Prague and University of Cambridge. 8th November 2018, Prague, Karolinum.
 • Studies on National Education Systems. Development, Possibilities and Limits in the Global Age. Paper presented to 16th World Congress of Comparative Education Societies Dialectics of Education: Comparative perspectives. Beijing, China, August 25, 2016.
 • Marketisation in Public Schooling; The Case of the Czech Republic. Paper presented to 16th World Congress of Comparative Education Societies Dialectics of Education: Comparative perspectives. Beijing, China, August 25, 2016 (with V. Šťastný).
 • Proměny kurikula: od restrospektivy k perspektivě. Pozvaný plenární referát přednesený na konferenci Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 23. 9. 2015
 • Re-reading Educational Policy in Transformed Post-socialist Countries. Paper prepared to 15 World Congress of Comparative Education. Buenos Aires, July, 2013.
 • Education Change Revisited: Process and Outcomes in the Czech Case. Plenary introduction paper to the international Conference: Educational Change in the Global Context Prague, August 10, 2010.
 • Crossing Borders in the Common European Space? Between Retrospect ad Expectations. Paper presented to 14 World Congress of Comparative Education. Istanbul, July, 2010.
 • Twenty Years of Educational Transformation in Central European Post-Communist Countries. Paper presented to 53 Conference of CIES, Charleston, USA, 21-27 March, 2009.
 • Comparative Education at Universities in The Czech Republic. Paper presented to 23 Conference of CESE, Athens, July 9, 2008.
 • Comparing Educational Transformation: Methodological Dialoque of Visegrád Countries. Paper presented to 13 World Congress of Comparative Education. Sarajevo, September 3, 2007.
 • Learning in Europe – Learning for Europe? Invited paper to Euroconference: The Plurality of Europe. Identities and Spaces. Lipsko, 8. 6. 2007.
 • Educational systems of Visegrád countries in the context of social transformation. Keynot speach to International Conference. Transforming Societies of Visegrad Countries and Their Educational Systems. Prague 6. 12.2006.
 • Recent Changes in Czech Education: Strategy and Reality. Invited lecture. Deutsche Gesselschaft für Osteuropakunde, Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung. Frankfurt a. M. (SRN), 26.10.2006.
 • Changing roles and paradigms of comparative education : the case of the Czech Republic. Special invitation by the President of WCCES. 12. světový kongres. Havana (Kuba), 27.10.2004.
 • Proměny školního kurikula, jeho tvorba a projektování. Pozvaný referát na konferenci Tvorba školského kurikula. Bratislava – Budmerice (Slovensko), 18.11.2002.
 • Strategies for involving teachers in reform processes: the case of the Czech Republic. Invited paper. 46 World Assembly ICET. Santiago (Chile), 25.7.2001.
 • Edukacija dla Europy v Republice Czeskej. Czesko-polski seminar. MŠMT ČR – MEP. Pozvaný referát. Katowice, 28.9.2000.
 • European Dimension in Czech School. Invited speaker. International Conference. Council of Europe. Varšava – Pultusk (Polsko), 12.10.1997.
 • Zur Situationen der europäischen Bildungsprogramme in der Tschechischen Republik. Tagung für bilinguale Schulen. Europe in der Schule – Konsequenzen und Chancen einer europäischen Bildungsarbeit für die Schule von morgen. Pozvaný referát. Vídeň – Kravsko, 25.-28. 3. 1998.
 • The European Dimension in the Process of Educational Transition in the Czech Republic. Invited lecture. Deutsche Gesellschaft für Osteuropa Kunde DIPF, Frankfurt a.M., October 1, 1997.
 • Czech Students‘ Views on Europe. Paper presented at the 2nd CERA Conference, Sevilla, September 22, 1996.
 • Curriculum Policy in CR. Problems, Trends, Perspectives. Invited paper presented at the Conference on Curriculum Policy in Central Europe. Budapest, November 11, 1996.
 • Curriculum Reform in CR. Paper presented at the Czech – Norwagian Seminar, Oslo, September 9, 1996.
 • Curriculum: Recent Development in the Czech Republic. Paper prepared to the Conference OECD-CERI, Lisabon, May 23, 1996.
 • Curriculum Development in the Czech Republic. Paper presented to the group of USA experts on educational policy. Prague, March 3, 1996.
 • Systemic Educational Reform in the Czech Republic. Invited address presented at the plennary session of the OECD Conference, Fort Myers, Florida, November 2, 1995.
 • Trends in Curriculum Policy in the Czech Republic. Invited paper. Presented at the 1 th European Conference on Curriculum. Twente (The Netherlands), August 31 – September 2, 1994.
 • Building School-Family-Community Partnerships in the Process of Social Transition. Presented at the 5th European Conference for Research on Learning and Instruction. Aix-en Provence (France), August 31 – September 5, 1993.
 • Education in Transition : The Czech Republic. Invited address presented at 3rd Skandinavian Seminar Eli, Oslo, November 26 – 28, 1993.
 • Education in Transition : Czechoslovakia. Presented at VIIIth World Congress of Comparative Education, Prague, July 8 – 14, 1992.
 • Historical Changes in Functions of Comparative Education: Czechoslovakia. Presented at VIIIth World Congress of Comparative Education, Prague, July 8 – 14, 1992.
 • Humanization of Curriculum: Present Challenge – Future Demand. Presented at the International Conference J. A. Comenius´ Heritage and Education of Man for the 21st Century. Prague, March 23 – 27, 1992.
 • Czech Learners´ Views on Curriculum. Presented at Seminar of Collegium Phenomenographicum. University of Göteborg (Sweden), October 27, 1991.
 • Curriculum Development in Czechoslovakia. Presented at the German-Czech Seminar on Education. DIIPF, Frankfurt a. M., November 5 – 6, 1991.
 • Curriculum Development in Czechoslovakia : Trends, Priorities. Invited paper presented at the Skandinavian Seminar on the Future of Education in Russia and Eastern Europe. IMTEC, Lyngby (Denmark), October 20 – 22, 1991.
 • Humanization of Education and Curriculum Development. Invited address presented at the 4th European Conference for Research on Learning and Instruction. Turku (Finland), August 24 – 28, 1991.

Národní konference

 • Walterová, E. Význam sítí a síťování v pedagogice a praxi. Pozvaný plenární referát. Konference Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání. Praha, 18. 10. 2019
 • Předškolní vzdělávání v mezinárodní perspektivě: Trendy, priority, problémy. Pozvaný plenární referát přenesený na konferenci „Jaká byla, je a bude mateřská škola“. Pedagogická fakulta UK, Praha, 13. 5. 2019.
 • Transdisciplinarita v mezinárodní a srovnávací pedagogice. Pozvaný plenární referát přednesený na 26. výroční konferenci ČAPV. Zlín, 13. 9. 2018.
 • Inkluze : Od globálních strategií k lokálním řešením. Pozvaný plenární referát přednesený na konferenci České pedagogické společnosti  „Škola pro všechny. Interdisciplinarita v edukaci a pedagogických vědách“, Olomouc, 16.3. 2017.
 • Možnosti a limity síťování v pedagogickém výzkumu. Pozvaný plenární referát přednesený na 24. výroční konferenci ČAPV. České Budějovice, 15. září 2016.
 • Využití případové studie ve srovnávací pedagogice. Referát přednesený na 23. konferenci ČAPV Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Plzeň, 16. 9. 2015.
 • Proměna oborové komunity pedagogických věd. Pozvaný plenární referát na konferenci ČPdS Organizace vědeckého života v pedagogice, Praha, PedF UK, 18. 11. 2014.
 • Jazyk pedagogiky. Pozvaný plenární referát na 10. doktorské konferenci, Olomouc, PedF UP, 27.11.2013
 • Proměny srovnávací pedagogiky v globální perspektivě. Plenární referát na Kolokviu Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy, Praha, Pedf UK, 26.9.2013.
 • Kvalita ve vzdělávání a trendy pedagogického výzkumu v reflexi konference ČAPV. Závěrečný plenární referát, přednesený na 20. výroční konferenci ČAPV, Praha, Pedf UK, 11. září 2012.
 • Názory české veřejnosti na vzdělávání. Úvod sympozia na 18. konferenci ČPdSp. Praha: PedF UK, 17.2. 2011.
 • Jedna škola-dva světy? Úskalí přechodu žáků z 1. na 2. stupeň základní školy. Úvod sympozia na 19. konferenci ČAPV. Brno, PdF MU, 5.9. 2011.
 • Jak se dělá pedagogický výzkum v Česku. Podmínky, projekty, lidé. Pozvaný plenární referát přednesen na 18. konferenci ČAPV. PedF TUL, Liberec, 7. 9. 2011.
 • Výzkum vzdělávacích potřeb a názorů veřejnosti na školství. Úvod sympozia na 17. konferenci ČAPV. Ostrava, PedF OU, 9.9. 2009.
 • Současná škola: Proměny, potřeby, příležitosti. Pozvaný plenární referát přednesený na 15.  Konferenci ČPdS. Brno 12.2. 2008.
 • Jakým jazykem hovoří současná pedagogika. Proměny pedagogické terminologie. Plenární referát přednesený na 15. konferenci ČAPV. Č. Budějovice : PedF JČU, 2007.
 • Vzdělávací politika v ČR: Strategie a realita. Pozvaná přednáška pro Asociaci děkanů pedagogických fakult. České Budějovice 29.3.2007.
 • Nové pedagogické pojmy a problémy terminologie. Pozvané vystoupení v panelu. Seminář FF MU. Brno 22.11.2006.
 • Možnosti využití případové studie ve výzkumu školy. Referát přednesený na 14. konferenci ČAPV. Plzeň: PedF ZČU, 2006.
 • Pedagogický výzkum jako reflexe vzdělávací reality. Referát přednesený na 13. konferenci ČAPV. Olomouc: PedF UP, 2005.
 • K vývoji a stavu české pedagogiky. Referát přednesený na 12. konferenci ČAPV. Ústí n.L. : PedF UJEP, 2004.
 • Česká pedagogika : reflexe oboru v expertním šetření. Plenární referát pro Kolokvium Česká pedagogika a role pedagogických fakult v rozvoji oboru. Praha, 1.12.2003.
 • Obraz české školy v pedagogickém výzkumu. Plenární referát na konferenci Výzkum školy a učitele :  10. výroční mezinárodní konference ČAPV : Praha 18.-20.9. 2002.
 • Vzdělávání v Evropské unii, evropská dimenze ve škole. Cyklus pozvaných přednášek pro Českou školní inspekci. Praha, 19.6., 22.6., 26.6., 27.8. 2001.
 • Výchova k evropanství a evropská dimenze ve škole. Pozvaná přednáška pro konferenci ředitelů škol. Pedagogické centrum Střední Čechy. Kutná Hora, 30.11. 2001.
 • Problémy vnitřní konzistence případové studie školy. Referát na 9. konferenci ČAPV. Ostrava: PedF OU, 2001.
 • Možnosti a limity případové studie školy. Úvod sympozia. Referát na 9. konferenci ČAPV. Ostrava: PedF OU, 2001.
 • Učení o Evropě a pro Evropu. Pozvaná přednáška pro seminář AISIS. Čelákovice, 20.-21.4.2001.
 • Evropská dimenze ve školním vzdělávání. Pozvaná přednáška pro seminář ředitelů a učitelů ZŠ a SŠ. AISIS. Čelákovice, 14.4. 2000.
 • Výchova k evropanství v projekci škol. Série pozvaných přednášek pro Pedagogické centrum.Nový Jičín, 9.11.-10.11. 1999.
 • Evropská studia pro učitele. Referát na 7. konferenci ČAPV. Hradec Králové : 1999.
 • Vzdělávací systém Nizozemska. Pozvaná přednáška na konferenci ředitelů škol. Brno  CDVU MU – Šlapanice, 3.11.1998.
 • Česká základní škola na prahu 21.století : Od reality k reflexi, od reflexe k realitě. Plenární referát na 6. konferenci ČAPV. České Budějovice, 2.7.1998.
 • Evropská dimenze a česká škola. Pozvaná přednáška na konferenci Evropa ve škole, škola v Evropě. TUL Liberec, 18. 9. 1996.
 • Trendy v evropském vzdělávání. Evropská dimenze ve vzdělávání. Přednášky přednesené na Letní škole evropských studií, Praha, 7.7., 11.7., 14.7., 18.7.1997.
 • Evropská dimenze ve škole. Pozvaný referát přednesený na celostátní konferenci řídících školských pracovníků pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU, Kravsko u Znojma, 20.11.1997.
 • Legislation and Curriculum Policy in CR since 1989. Paper presented to the expert group from Center for Civic Education, Calabasas, USA, Prague, June 5, 1997. Invited paper.
 • Evropská dimenze v novém modelu kurikula odborného vzdělávání. Referát na semináři MŠMT a Národního vzdělávacího fondu Praha 29.4.1997. Pozvaná přednáška.
 • Kurikulum, hodnocení a certifikace. Přednáška pro ředitele a učitele pilotních škol PHARE. Mezinárodní seminář, Praha 3.12.1996, Brno 5.12.1996. Pozvaná přednáška.
 • Série pozvaných přednášek přednesených na Ostravské univerzitě ve dnech 21. – 23.11.1996 (hostující profesor).
  • Pedagogická věda a její terminologie.
  • Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě.
  • Profesní příprava učitelů nové generace.
  • Vzdělávání pro budoucnost – aktuální úkol vzdělávacích soustav.
 • Czech School Culture and Curriculum Development. 2 papers presented to the Group of Students and Teachers from University Washinghton, Studies in Education and Sociology. Prague, March 25 and April 29, 1996.
 • Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Úvodní referát na interdisciplinárním kolokviu PedF UK, Praha, 6.2.1996.
 • Evropská identita. Vystoupení v mezinárodním panelu Euroklub Praha Nadace Jiřího z Poděbrad 21.9.1995. Pozvaný referát.
 • Přechod ze středních na vysoké školy. Referát přednesený na celostátním semináři proděkanů fakult vysokých škol Praha – MŠMT ČR  21.10.1995. Pozvaný referát.
 • Problémy maturitních zkoušek v mezinárodní perspektivě. Referát přednesený na 4. konferenci ČAPV. Olomouc: PedF UK, 1996, Plenární referát.
 • Akční výzkum v podmínkách české školy. Referát přednesený na 3. konferenci ČAPV v Brně 27.6.1995. Plenární referát.
 • Evropská dimenze ve školním vzdělávání. Referát přednesený na celostátní konferenci Nadace Jiřího z Poděbrad „Výchova k evropanství“, Kout 14.4.1995. Pozvaný referát.
 • Evropská dimenze ve vzdělávání učitelů. Referát přednesen na 2. konferenci ČAPV. Ústí n. Labem 30.6. 1994.
 • Výzkum v komparativní a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání. Referát přednesen na 1. konferenci ČAPV. Praha 8.6. 1993. Plenární referát.
 • Imperativy a kondicionály reformy vzdělání v ČR. Referát přednesený na konferenci Společnosti pro vědy a umění „Česko-Slovensko a svět. Praha, 27.6. 1992.
 • Multikulturní dimenze ve školním kurikulu. Referát přednesený na konferenci Komenský a Severočeši. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, březen 1992. Pozvaný referát.
 • Inovace ve vzdělávání a pedagogický výzkum u nás a v zahraničí. Česko-slovenský seminář, Smolenice, říjen 1991.
 • Education and Culture of the Students of the Secondary School in Czechoslovakia. Presented in Summer School Conference, Faculty of Education, Charles University, Prague, 1991, July 20, 1991.