Home » SZZ bakalářské

SZZ bakalářské

obor: Speciální pedagogika

1. předmět :    Speciální pedagogika

2. předmět – dle zvolené varianty A-F

3. předmět   – dle zvolené varianty A-F

 • Varianta A:
 • 2.předmět : Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
 • 3.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
 • Varianta B:
 • 2.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
 • 3.předmět : Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením
 • Varianta C:
 • 2.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
 • 3.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením
 • Varianta D:
 • 2.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
 • 3.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením
 • Varianta E:
 • 2.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
 • 3.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
 • Varianta F:
 • 2.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
 • 3.předmět: Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

 

4. předmět   – obhajoba bc. práce

 


 

obor: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání

1.Předmět: Speciální pedagogika se zaměřením na speciální vzdělávací potřeby znevýhodněných osob
2.předmět –předmět z nabídky:

 1. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
 2. Speciální pedagogika znevýhodněného.člověka s řečovým postižením
 3. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
 4. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
 5. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
 6. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování

3.předmět – obhajoba bc.práce


obor: Psychologie a speciální pedagogika

1.předmět – Speciální pedagogika

2.předmět – předmět z nabídky:

 1. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením
 2. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s řečovým postižením
 3. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením
 4. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením
 5. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením
 6. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování
 7. Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

3.předmět – obhajoba bc.práce


 

Okruhy ke stažení:

Speciální pedagogika

– Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s mentálním postižením (pro přihlášené k SZZ od 25.3.2019)

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s tělesným postižením

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením

– Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se zrakovým postižením (od června 2019)

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s poruchami chování

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s kombinovaným postižením

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka se sluchovým postižením

Speciální pedagogika znevýhodněného člověka s narušenou komunikační schopností

Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami