2/2019

ČTENÁŘSKÁ, MATEMATICKÁ A PŘÍRODOVĚDNÁ PREGAMOTNOST V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
2019, VOLUME 3, NUMBER 2

OBSAH
ke stažení

EDITORIAL
Eva Rybárová a Radka Wildová
ke stažení

VÝZKUMNÉ STUDIE
Rozvíjanie čitateľskej pregramotnosti
Dana Cibáková
ke stažení

Začleňování čtenářské pregramotnosti do pedagogické práce učitelů MŠ
Zuzana Maňourová, Zuzana Štefánková, Lukáš Laibrt, Margareta Garabiková Pártlová, Zuzana Bílková
ke stažení

Výzkumná sonda do stavu grafomotorické přípravy dětí předškolního věku
Jana Johnová
ke stažení

Časní čtenáři na počátku školní docházky: Výběr respondentů pro výzkum časného čtenářství
Lenka Zemanová
ke stažení

Analýza slovní zásoby žáků 2. ročníku ZŠ jako podklad pro rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním vzdělávání
Věra Vykoukalová, Petr Anděl, Jana Johnová
ke stažení

Integrovaný přístup realizace experimentů pro podporu přírodovědné pregramotnosti
Pavel Beneš
ke stažení

PŘEHLEDOVÉ STUDIE
Pojetí čtenářské pregramotnosti v české republice; minulost a současnost
Eva Rybárová
ke stažení

Riziko dyskalkulie a dalších obtíží v matematice u dětí předškolního věku
Kateřina Pražáková, Anna Kucharská
ke stažení

DIDAKTICKÁ STUDIE
Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání
Lenka Felcmanová, Jana Kropáčková, Jolana Ronková, Jana Slezáková, Radka Wildová
ke stažení

ZPRÁVA
Předškolní vzdělávání v ČR a Korejské republice
Radka Wildová, Hana Splavcová
ke stažení

RECENZE
Lietavcová, M. & Lišková, H. (2018). Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí.
Praha: Nakladatelství Dr. J. Raabe s.r.o.
Eva Nováková
ke stažení

Mikulajová, M. (Ed.). 2018. Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii. Bratislava: Institut vzdělávaní SOKRATES, 2018. 1. vyd. 188 s. ISBN 978-80-86572-82-6.
Martina Zubáková
ke stažení

  • Celé číslo Čtenářská, matematická a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání
    2019, ročník 3, číslo 2
    ke stažení