Praktické stáže

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení míst na Praktické stáže (Traineeships) v akademickém roce 2021/2022 v rámci programu Erasmus+.

Pro zařazení do výběrového řízení musí student/-ka doručit nejpozději do pondělí 8. března 2021 do 15:00 hod. do kanceláře Oddělení pro zahraniční vztahy (M. Rettigové 4, dveře R443) tyto dokumenty: životopis v ČJ,motivační dopis v ČJ (vč. emailového kontaktu studenta a uvedení plánované délky stáže) ,studijní průměr (výpis ze SIS potvrzený Studijním oddělením), certifikát nebo jiný dokument potvrzující jazykovou úroveň studenta/-ky v jazyce stáže (případně dle domluvy), souhlas/doporučení koordinátora z katedry, kam student/-ka patří,předběžný souhlas s přijetím od přijímající instituce (stačí vytištěný e-mail) s uvedením předpokládaného termínu a délky stáže.

Na pozdě odevzdané přihlášky nebude brán zřetel!

Výběrové řízení poté proběhne 31. 3. 2021 (čas bude upřesněn emailem) v kanceláři Oddělení pro zahraniční vztahy (M. Rettigové 4, místnost R442). V případě zájmu kontaktujte PhDr. Lenku Felcmanovou, Ph.D. přes chat v MS Teams nebo telefonicky na 777 612 257.