Doktorská konference

Dne 28. května 2021 se uskuteční na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy od 9:00 konference Nouze ve vzdělávání, která navazuje na konferenci Nejistota ve výchově.

Participují katedry PedF UK na doktorské konferenci:
Katedra občanské výchovy a filozofie
Katedra speciální pedagogiky
Katedra psychologie

Konference je otevřena všem doktorandům prezenční a kombinované formy studia, kteří ve své praxi, disertačních a projektových pracích řeší aktuální i tradiční témata v oblasti pedagogiky, oborových didaktik, speciální pedagogiky, psychologie, filozofie, andragogiky a dalších.

AKTIVNÍ ÚČAST:
Registrace příspěvků je možná do 30. dubna zde. Výsledky výběrového řízení příspěvků budou známy 14. května.

PASIVNÍ ÚČAST:
Registrace pasivních účastníků probíhá do 27. května zde. Konferenční poplatek činí 100 Kč.

Mezinárodní doktorandská konference (online) se zaměřuje na aktuální témata ve výchově a vzdělávání. V dopoledním bloku budou prezentovat hlavní přispěvatelé z českých a zahraničních univerzit napříč obory. Odpolední blok bude probíhat v několika sekcích podle zaměření příspěvků.

Výstupem konference bude recenzovaný sborník s ISBN, který bude publikován online s možností příspěvku také v anglickém jazyce. Příspěvky do sborníku musí být odevzdány do 30. 6. a splňovat všechny požadavky Vydavatelství PedF UK: http://vydavatelstvi.pedf.cuni.cz/index.php/pokyny-pro-autory/

Organizační pokyny:
Délka příspěvků v dopoledním bloku bude 30 minut + 15 minut diskuze. Délka odpoledních příspěvků bude 20 minut + 10 minut diskuze. Příspěvky do dopoledního a odpoledního bloku procházejí výběrovým řízením organizačního týmu konference.

Organizační tým si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, stejně tak, jako zrušit konání akce.

Konference je finančně podpořena projektem Progres Q17 Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu.

Více informací naleznete na přiložené pozvánce zde a na webové stránce zde.