Chcete se podílet na unikátním projektu o dětech a mladých lidech v Česku? UNICEF hledá tazatele pro výzkum Mladé hlasy. Pomoci můžete i Vy!

Jak děti a mladí lidé v České republice hodnotí svůj život, svoji rodinu, školu, míru bezpečí, zapojení do společnosti i vyhlídky do budoucna? To pravidelně sleduje unikátní výzkum Mladé hlasy, který UNICEF v České republice provádí od roku 2001. Výstupy jsou důležitým vodítkem pro pochopení problémů a zlepšení situace českých dětí.

Výzkum Mladé hlasy 2020 – Děti během nouzového stavu například upozornil na to, že necelá polovina (45 %) dětí trávila online výukou více času než obvykle. Učení doma děti považují za méně efektivní, 60 % uvedlo, že se toho naučí méně než ve škole. Během první vlny pandemie děti nejvíce trápilo, že se nemohly vidět s kamarády (87 %), chodit ven bez roušky (70 %) a chodit do školy (49 %). Možnost vidět se s kamarády chyběla více dětem z malých měst. 43 % starších dětí také uvedlo, že jim chybí možnost být chvíli bez rodičů.

Pro letošní ročník výzkumu hledáme dobrovolníky – tazatele z řad našich příznivců a veřejnosti, kteří by dotazování dětí provedli. Metodou budou osobní rozhovory s dětmi ve věkové skupině 9–17 let v jejich domácím prostředí, přičemž každý z tazatelů by měl provést během června a července alespoň 8–10 rozhovorů.

Aby byl výzkum objektivní, je potřeba se dotázat co největšího počtu dětí a mladistvých – k tomu potřebujeme co nejvíce tazatelů. Prosíme, pomozte nám zjistit, jak jsou české děti šťastné, co je naopak nejvíce trápí, a co je zapotřebí udělat pro lepší budoucnost nás všech.

Máte-li zájem nám pomoci a stát se dobrovolným tazatelem, vyplňte prosím tento formulář.

Odborné zaškolení proběhne online v červnu 2021.

Výsledky výzkumu s konkrétními doporučeními, kterým oblastem věnovat zvýšenou pozornost, UNICEF zveřejní před začátkem nového školního roku a předá také ministerstvům a institucím, které se v České republice situací dětí zabývají, včetně úřadu Veřejného ochránce práv, na nějž se mohou obracet děti a mladí lidé hledající pomoc v nesnázích.

Pokud máte o tuto příležitost zájem, registrujte se ještě dnes