Předstudijní soustředění pro uchazeče přijaté do 1. roku studia

Předstudijní soustředění pro uchazeče přijaté do 1. roku studia

Předstudijní soustředění pro studenty prvních ročníků proběhne 2. a 3. září 2021.

Předstudijní soustředění studentů 1. ročníků je určeno pro základní seznámení s fakultou a studiem – koná se 2. a 3. září. I přesto, že předstudijní soustředění není povinné, je doporučeno se ho zúčastnit. Je zde zodpovězeno velké množství informací, například jak na zápis předmětů do studia, o organizaci studia, harmonogram studia atd. Bude zde představeno vedení fakulty a lze se zde potkat se zástupci studentských oborových rad či se studentskými tutory.

  • Rozpis dle oborů zde
  • Rozpis dle dne a hodiny zde