Vážené studentky, vážení studenti,

Univerzita Karlova poprvé nabízí velmi zajímavé zapojení do Oxfordské soutěže Map the System (převzato z webu UK)

Soutěž Map the System se zaměřuje na komplexní a interdisciplinární zkoumání a hlubší porozumění problémům současného světa a představuje pro studenty skvělou příležitost, jak se zamyslet nad tématy naší společnosti, která je zajímají a trápí, popřípadě se jimi už sami zabývají v rámci svého studia nebo kvalifikačních prací. Zároveň budou mít příležitost se v praxi naučit více o systémovém myšlení, a to pod vedením garantky soutěže na UK, Mgr. Barbory Komberec Novosadové.

  • Přihlaste se na informační setkání (15. 12. od 14. 30 hod.)  ZDE.
  • Zjistěte více o soutěži ZDE.

Web Inovační laboratoře UK – zde se dozvíte více, např.:

  • O čem přesně je soutěž Map the System?
  • Jak poznám, že je soutěž Map the System právě pro mě?
  • Jaké téma si mohu vybrat ke zpracování?
  • Co mi účast v soutěži přinese?
  • Jak se přihlásit?
  • Jak se na soutěž co nejlépe připravit?