Fakultní medaile – doc. Eva Šotolová

Vážené studentky, vážení studenti,

je nám ctí informovat o udělení fakultní pamětní medaile docentce Evě Šotolové z Katedry speciální pedagogiky, která jí byla slavnostně předána 9.12.2021 z rukou děkana prof. Nedělky na Adventním koncertu PedF UK v budově Karolina.

Zde přikládáme medailonek doc. Šotolové:

Ačkoli paní docentka Eva Šotolová původně vystudovala přírodovědecký obor, konkrétně chemii, je její odborné i pedagogické směřování svázáno především se speciální pedagogikou. Pokud bychom však měli zvolit jednu sféru a označit ji v působení paní docentky Šotolové za stěžejní, byla by to zcela jistě romistika.

Již v roce 1990 zavedla na Pedagogické fakultě UK kurz romského jazyka a romistiky. Od tohoto roku se tak výuka romštiny i semináře a přednášky zaměřené na romistiku staly nedílnou součástí studia speciální pedagogiky. Je členkou Výboru pro vzdělávání Romů, stálého orgánu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, jehož cílem je sledování a hodnocení realizace strategií romské integrace v oblasti vzdělávání.

Na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK působí již od roku 1984. Její přednášky a semináře patří mezi studenty k nejoblíbenějším a také nejlépe hodnoceným. Studenti si cení nejen její erudice, odborného rozhledu, ale i lidského přístupu. Respektována je také mezi svými kolegyněmi a kolegy z Katedry speciální pedagogiky.