Vážené studentky, vážení studenti,

dovolte Vám představit nově natočený film o naší škole. Je nejen dokumentem o naší škole,
ale je především ucelenou ukázkou speciálního školství pro osoby s mentálním postižením a autismem, protože vzděláváme děti od mateřské školy až po střední školu, v podstatě, ve všech oborech vzdělání pro tuto skupinu.

Napříč celou školou – film o škole Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové

Zároveň může být i nabídkou metodického materiálu pro výuku, jako argument a podpůrný materiál pro odborníky, například speciální pedagogy, kteří  mohou doporučovat selhávajícím žákům vzdělávání ve speciální škole.

Víme, že nyní, zvláště na akademické půdě, vstupujeme na tenký led, protože film si také klade nelehký úkol! Odstranit mýty o speciálním školství a ukázat veřejnosti, že speciální školství obecně není až tak špatné. Naopak, že je kvalitní a bezpečné, mnohdy realizované ve skvělých podmínkách. A to, že zde dítě může, a většinou bývá, šťastnější, než jako nevhodně integrované. A, šťastné a spokojené dítě rovná se šťastná a spokojená rodina.

Film je uveřejněn na Youtube v 10 částech, které zahrnují: 1x upoutávku na film, 1 x celý, kompaktní film, 1 x anketu s rodiči, 7 kratších segmentů, dle činností jednotlivých součástí školy. Tyto jsou pro přehlednost vyjmuty z hlavního filmu. Slouží jako informace o konkrétní součásti školy, o kterou má divák zájem.

Budeme rádi, když si film alespoň prohlédnete a ještě radši, když ho využijete i při výuce.

Všechna videa školy naleznete na: https://www.youtube.com/@mariereznickova

Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové
PaedDr. Pavel Svoboda
ředitel školy

Mgr. Lenka Rybová
Zástupkyně ředitele pro ZŠA a ZŠS, ŠD
e-mail: lenka.rybova@specialnihk.cz