Tragická událost

Vyjadřujeme soustrast všem pozůstalým tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také všem, které tato událost hluboce zasáhla.

Míra násilí, která se dnes na Univerzitě Karlově udála, je pro naši akademickou obec, i pro Českou republiku absolutně nová a zcela šokující. Stůjme proto v těchto těžkých chvílích při sobě. Prosíme všechny, aby se pokusili zachovat rozvahu a klid a znovu vyjadřujeme soustrast všem, jimž ztráta blízkých zlomila srdce. Celé vyjádření Univerzity Karlovy naleznete zde

Pro studenty a zaměstnance byla zřízena rychlá podpora prostřednictvím chatu zde

Podpořit zasažené tragédií je možné skrze Nadační fond UK zde