CŽV

Závěrečné zkoušky pro CŽV: Speciální pedagogika pro učitele – Studium v oblasti pedagogických věd proběhnou:

  • Pondělí 22.1.2024 od 9.00 celý den
  • Středa 31.1.2024 od 13.00 odpoledne

Jmenný rozpis bude postupně upřesněn.

Všem studujícím přejeme úspěšné složení závěrečných zkoušek.