Webinář PAS

Žák s PAS v běžné ZŠ – přístupy a metody práce

Webinář zdarma zde

Kurz nabízí nejen pedagogickým pracovníkům základní informace o vhodném využití podpůrných opatření při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Po úvodní definici a základním přehledu o projevech PAS se lektorka zaměří na to, jak organizovat výuku žáků s PAS a jak modifikovat výukové metody. Výuka žáků s PAS obnáší úpravu režimu a opatření, která zajišťují organizační podporu žáka. Při modifikaci vyučovacích metod a forem jde pak o specifické metody umožňující lépe zacílit na potřeby žáků s PAS.

Projekt Učíme online se stává součástí aktivit NPI