Konference katedry

Vážené studentky, vážení studenti,

časopis Speciální pedagogika katedry speciální pedgogiky v letošním roce slaví 100. výročí. Chystáme se jej připomenout formou jednodenní konference s názvem „S úctou k našim předkům – ke stému výročí časopisu Speciální pedagogika“, na kterou bychom Vás rády pozvaly.

Kdy: 14. 5. 2024, od 10.30 do 16.30
Kde: Velký sál PedF UK v ul. M. Rettigové

  • doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. – vedoucí Katedry speciální pedagogiky UK PedF
  • doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D. – předsedkyně redakční rady
  • Mgr. Marie Komorná, Ph.D. – vedoucí redaktorka
  • Mgr. Ivana Čechová – vedoucí Vydavatelství UK PedF

Těšíme se na společné setkání!