Day: Říjen 15, 2021

  • Bezpečné prostředí

    Problematika sexuálního obtěžování – převzato z webu UK Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí...