Smlouvy

Smlouvy se uzavírají na žádost školy/zařízení. Uzavření smlouvy není podmínkou realizace pedagogické praxe.  Níže uvedené smlouvy musí být ve třech originálech, podepsané nejprve studentem, pak školou. Smlouvy pošlete nebo předejte na Středisko pedagogické praxe, k rukám T. Stodůlkové.

Smlouvy se školami/zařízeními                                                                                   

Pro  asistentskou, volnočasovou a lektorskou praxi

PedF_smlouva-lektorská-praxe

PedF_smlouva-volnočasová-praxe

PedF_smlouva-asistentská-praxe

PedF_smlouva-pedagogická-praxe

Pro další typy praxí (typ praxe je možné upravit podle potřeby):

PedF_smlouva-pedagogická-praxe