1/2019

1/2019

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, RODINNÉ VLIVY A JEJICH VZTAH KE GRAMOTNOSTI –
2019, ROČNÍK 3, ČÍSLO 1

Obsah
ke stažení

Editorial
Pavla Presslerová a Hana Sotáková
ke stažení

VÝZKUMNÉ STUDIE
Sťažená cesta k pregramotnosti: Výskum rodičov, ktorí málo čítajú deťom
Peter Gavora
ke stažení

Srovnání porozumění obrázkovému příběhu u dětí předškolního věku ve třídě heterogenní a homogenní
Eva Rybárová
ke stažení

Vliv typu školy, regionu či socioekonomického znevýhodnění do písemného projevu žáků 3. a 5. tříd ZŠ
Věra Dolníková
ke stažení

Jak matky zvládají specifickou poruchu učení svých dětí
Jana Kouřilová
ke stažení

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v rozvoji občanských a sociálních kompetencí pohledem pedagogů
Pavla Presslerová, Zbyněk Němec, Radek Holcepl
ke stažení

Úloha výchovy k občanství v základním vzdělávání očima „občankářů“
Michaela Dvořáková, Veronika Pajpachová
ke stažení

Přínos umění a kultury pro rozvoj dítěte
Hana Stadlerová, Daniela Taylor
ke stažení

ZPRÁVA
Jedinečné lekce nejen pro práci dětských čtenářů
Filip Šebek
ke stažení

  • Celé číslo Školní vzdělávání, rodinné vlivy a jejich vztah ke gramotnosti
    2019, ročník 3, číslo 1
    ke stažení