Erasmus+

Vážené studentky, vážení studenti,

rádi byste vycestovali za studijním pobytem do zahraničí? Přijďte a dozvíte se vše potřebné!

Neváhejte a zúčastněte se setkání pro zájemce o studijní pobyty Erasmus+, které pořádá Oddělení pro zahraniční. Své zkušenosti s vámi budou sdílet referenti OZV, studenti i zahraniční koordinátoři kateder.

10. listopadu 2021 v 17:00
Velký sál (Magdalény Rettigové 4)

Informační přednášku zajišťuje fakultní koordinátorka Erasmu doc. Miroslava Černochová (proděkanka pro zahraniční vztahy) a vedoucí oddělení pro zahraniční vztahy dr. Iva Beránková.

Kontaktní osoba: iva.berankova@pedf.cuni.cz