CŽV

Vážení uchazeči,

pro akademický rok 2021/2022 nabízí Katedra speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání následující programy pro výkon povolání:

Programy pro získání základního pedagogického vzdělání nepedagogů (zastarale nazývané pedagogickým minimem):
Studium pedagogiky (pro asistenty pedagoga) (4137)
Studium realizované v rámci DVPP je určeno pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené středoškolské vzdělání. Vzdělávací program je zaměřen na získání odborné kvalifikace podle § 22, odst. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. k výkonu činnosti asistenta pedagoga v souladu se stanovením podpůrných služeb podle §16 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Speciální pedagogika pro absolventy SŠ s pedagogickou kvalifikací (314)
Získání dalších odborných znalostí v oboru, doplnění původní specializace
o základy spec.pedagogiky a základy psychopedie a etopedie.

Programy k rozšíření odborné kvalifikace:
Speciální pedagogika pro učitele (298)
Získání dalších odborných znalostí v oboru, pedagog vykonávající přímou ped.činnost ve škole
nebo školském zařízení pro děti a žáky se spec.vzd.potřebami ve shodě se vstupní kvalifikací.

  • Návod k založení elektronické přihlášky do programů na výkon povolání najdete zde.
  • Bližší informace o jednotlivých programech a požadavcích pro přijetí do studia naleznete na stránkách CŽV PedF UK.