Pzvánka na seminář

Vážené studentky, vážení studenti,

zveme Vás na webinář Behaviorální intervence ke snížení problémového chování v logopedické ambulanci lektorky Mgr. Petry Hrančíkové, BCBA.

PRO STUDENTY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A LOGOPEDIE JE CENA WEBINÁŘE 225 Kč. O slevový kupon si napište na email: monika.kadrnozkova@pedf.cuni.cz

Kdy: 1. 12. 2022 od 17:00–19:30 online – odkaz zde

Cílem webináře je představit teoretická východiska ABA. V praktických příkladech ukážeme, jak pracovat s dítětem, které obtížně navazuje kontakt, hůře spolupracuje a vykazuje problémové chování nejen v prostředí logopedické ambulance.

Lektorka: Mgr. Petra Hrančíková, BCBA

  • Vědní obor ABA a řešení problémového chování,
  • chování a co ho ovlivňuje,
  • ABC analýza,
  • behaviorální intervence problémového chování – proaktivní, reaktivní,
  • nejčastější funkce problémového chování,
  • intervence podle funkce problémového chování,
  • kazuistiky a návrhy řešení problémového chování, intervenční plány v praktických příkladech.