Časopis

Vážené studentky, vážení studenti,

pro své odborné zázemí ve svých závěrečných pracech můžete využít zahraniční zdroj The Journal of Special Education, kde naleznete mnoho výzkumných studií v oblasti speciální pedagogiky a logopedie.

Webové stránky časopisu The Journal of Special Education zde