Webinář

Vážené studentky, vážení studenti,

zveme Vás na webinář Metodického portálu RVP.cz Význam pohybu v rozvoji správné výslovnosti, kterým provází lektorka Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Dostupné onlineodkaz zde

Všichni jistě víme, že výslovnost je přímo úměrná pohyblivosti jazyka a kvalitě dýchání. O tom, že do tréninku výslovnosti je žádoucí zapojit pohyb celého těla, nás poučí Mgr. Helena Kumperová, Ph.D.

Cíl setkání:

  • seznámit pedagogy  s významem pohybu pro rozvoj řeči a správné výslovnosti
  • přiblížit aspekty pohybových aktivit vycházejících ze systémů Jóga v denním životě a holistického přístupu k rozvoji řeči.
  • na konkrétních cvicích a pohybových aktivitách upozornit na jejich souvislost s řečí a výslovnosti
  • podpořit pedagogy v práci v podpoře správné výslovnosti, obsažnosti mluvy a správného dýchání i tělesné postury.

Komu je setkání určeno:

  • logopedům, speciálním pedagogům a školním psychologům, výchovným poradcům a metodikům prevence
  • pedagogům MŠ, ZŠ na 1. i 2. stupni a SŠ

Webináře vznikají pod záštitou Národního pedagogického institutu ČR.