Mgr. Anna Kashtanova

Anna Kashtanova

Email: ankus85@mail.ru
Adresa: Myslíkova 7, č. M204
Telefon: 221 900 527
Konzultace:

 

 

 

 

 

 

Ph.D. studium

Název disertační práce

 • Analýza systémy středního odborného vzdělávání v České republice a Rusku

Školitel

 • doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D

Rok zahájení studia

 • 2018
Publikace

Od roku 2010 do roku 2017 jsem pracovala ve vědecko-výzkumném ústavu pro rozvoj odborného vzdělávání, který v různých letech měl název NIIRPO a pak MIRO.

Výsledky výzkumů byly zveřejněny články v odborných časopisech pro střední odborné vzdělávání a vydány metodické pokyny, jejichž jsem autorem či spoluautorem.

Seznam článků a monografií:

 • «Aktuálnost zavedení systému zápočtových jednotek v instituce středního odborného vzdělání» // Odborné vzdělávání (Профессиональное образование) – 2010 – № 10 – с. 32 – 34.
 • «Nabídky NIIRPO na provádění odborné přípravy žáků ve školách města Moskvy» // Vědecký výzkum v oblasti vzdělávání (Научные исследования в образовании)-2011.- № 5- с. 44 – 56.
 • «Metodika přidělování pracnost vzdělávacích programů základního a středního odborného školství v zápočtové jednotky» // Vývoj struktury a obsahu volné části základních odborných vzdělávacích programů vzdělávací instituce. Metodické doporučení.-Moskva: Vydavatelství centrum APO, 2011. – С. 31-42.
 • «Přehled mezinárodního a ruského zkušenosti aplikace zápočtových jednotek do vzdělávacího procesu». – М.: ТО ИP ZIP, 2012.
 • «Systém zápočtových jednotek v institucích středního odborného vzdělávání v rámci přistoupení Ruska k procesu Bolognа»// Neformální vzdělávání (Неформальное образование) – 2012 -№6 – с. 31-34.
 • «Vytvoření odborného vzdělávání. mezinárodní zkušenosti» // Odborné vzdělání: trendy, problémy, aktuální úkoly. Materiály všeruské konference – M: Hranice, 2013.- с.101 – 107.
 • «Trend zavedení nových profesí a oborů» // Neformální vzdělávání – 2014 – № 1(10) – с.35-37.
 • Level of interaction between employers and organizations of Secondary vocation education in Russia and the Czech republic. – LXIX International Scientific Readings (in memory of I. V. KURCHATOV), European Fund for innovative development, Moscow, 2020, ISBN 978-5-6044222-1-2