Mgr. Helena Picková

Helena Picková

Email: helena.pickova@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 526
Konzultace:
Ph.D. studium

Název disertační práce

 • Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání  u dětí s nízkou návštěvností MŠ

Školitel

 • RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Vzdělání
 • 1988-1992
  učitelství pro 1. stupeň ZŠ
  Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem
 • 1984-1988
  Gymnázium Tanvald
Zaměstnání
 • 2013-dosud
  odborný asistent
  Katedra pedagogiky a psychologie, FP, Technická univerzita v Liberci
 • 2013-dosud
  vedoucí
  Centrum praktické přípravy, FP, Technická univerzita v Liberci
 • 2000 -2013
  učitelka
  Základní škola, Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou
 • 1993- 2000
  učitelka
  Základní katolická škola, Jablonec nad Nisou
Publikace
 • Picková, H.: Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění. Orbis Scholae. 2017, sv. 11, č. 3, v tisku. ISSN 1802-4637.
 • Picková, H.: Volba základní školy. In: Opálková, M.; Homoky, V. & Nešněrová, P. (eds.), Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace. Recenzovaný sborník z X. ročníku doktorské konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014.
 • Picková, H.: Diagnostika jako jeden z nástrojů při výzkumu volby školy. In: Poláchová Vašťatková J., Vyhnálková P. (eds.), Pedagogický výzkum, spojnice mezi teorií a praxí. Sborník anotací z XXII. konference ČAPV, s. 51-52. Olomouc: Gevak Olomouc, 2014.
 • Picková, H., Picek, J.: Partial correlation based on L-comoments, poster prezentovaný na mezinárodní konferenci Compstat 2014, Geneve, Switzerland.