Marie Palečková

 

Email: marie.paleckova@gmail.com
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 527
Konzultace: dle dohody e-mailem

 

Ph.D. studium

Název disertační práce:

 • Problematika začleňování dětí ze sociálně vyloučených lokalit do mateřských škol

Školitel:

 • PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Vzdělání
 • 2011 – 2015
  Doplňkové studium k získání pedagogické způsobilosti
  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • 2010 – 2014
  Magisterské studium, obor Zoologie,  zaměření  Ekologie a etologie
  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • 2007-2010
  Bakalářské studium, obor Biologie
  Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Zaměstnání
 • Tosara, z.s. 
Publikace
 • Špinka, M., Palečková, M., & Řeháková, M. (2015 in press). Metacommunication in social play: the meaning of aggression-like elements is modified by place faces in Hanuman langurs (Semnopithecus entellus). Behaviour. http://dx.doi.org/10.1163/1568539X-00003327
 • Autorka některých přírodovědných úloh v publikaci
  Hejný, M., Houfková, J., Jirotková, D., Laufková, V., Mandíková, D., Starý, K. a kol. (2013): Čtenářské, matematické a přírodovědné úlohy pro první stupeň základního vzdělávání. Praha: ČŠI.