Mgr. Barbora Nekardová

 
Email:nekardova@mail.muni.cz
Kancelář:Myslíkova 7, č. 204
Telefon:221 900 527
Konzultacedle dohody

Vzdělání
 • 2019 – dosud
  Andragogika (doktorské studium)
  Výzkumné zaměření: Pedagogický rozvoj vysokoškolských učitelů
  Školitel: prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
 • 2017 – 2019
  Andragogika, magisterské navazující prezenční jednooborové studium
  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd
 • 2014 – 2017
  Sociální pedagogika a poradenství, bakalářské prezenční jednooborové studium
  Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd

Zaměstnání
 • 2022 – dosud
  GA ČR: Poptávka rodičů po stínovém vzdělávání: kontexty, procesy, determinanty a konsekvence (reg. č. 22-01308S)
  Člen týmu
 • 2018 – 2021
  Společnost AQE advisors, a.s. – AQE academy Praha
  Projektový manažer vzdělávání
 • 2017
  Personální společnost Randstad
  Junior konzultant

Publikace
 • Výzva nebo nemožná mise? Tranzice k online výuce v době pandemie covid-19 očima vysokoškolských učitelů. Šeďová, K., Nekardová, B. & Rozvadská, K. Studia paedagogica. 2021, roč. 26, č. 3, s. 51-81.
 • Vysokoškolští učitelé a jejich reflexe vlastního pedagogického rozvoje. Nekardová, B. LIFELONG LEARNING – CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Mendelova univerzita v Brně, 2020, vol. 10, Number 2, 2020, p. 209-229.
 • Peer learning jako strategie učení se s digitálními technologiemi u vysokoškolských učitelů. Nekardová, B. In XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2021.
 • Racionalisté a esoterici v digitální učebně: Pojetí výuky v době covid-19 očima vysokoškolských učitelů. Šeďová, K., Nekardová, B. & Rozvadská, K. In XXIX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2021.
 • Pedagogický rozvoj vysokoškolských učitelů. Nekardová, B. In XXVIII. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 2020.
 • Pedagogical Development of University Teachers. Nekardová, B. In European universities in a shifting global context. Online konference, Aarhus university. 2021.
Projekty
 • 2022 – dosud
  GA ČR: Poptávka rodičů po stínovém vzdělávání: kontexty, procesy, determinanty a konsekvence (reg. č. 22-01308S)
  Člen týmu
 • 2022
  Specifický výzkum – podpora studentských projektů: Pedagogický rozvoj vysokoškolských učitelů skrze mentoring, Masarykova univerzita
  Řešitel

 • 2021
  Interní projekty FF: Inovace kurzů kvalitativního výzkumu, Masarykova univerzita
  Člen realizačního týmu

 • 2020
  Centrum informačních technologií: Kvalitativním výzkumu Přístup učitelů FF MU k zapojení digitálních technologií do své výuky v souvislosti s nuceným přechodem na distanční formu výuky v průběhu JS2020 a pandemie covid-19, Masarykovy univerzita
  Člen týmu

Zahraniční mobility
 • 2021
  Keystone Conference European, Universities – Critical Futures
  Copenhagen, Denmark.