Mgr. Filip Kachnič

 

Email: filip.kachnic@pedf.cuni.cz
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: +420 221 900 527
Konzultace: dle dohody e-mailem

 

 

Ph.D. studium

Název disertační práce:

 • Adaptace dotazníku Multicultural School Climate Inventory pro podmínky českých základních škol.

Školitel:

 • PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Vzdělání
 • od 2017
  Interní doktorand – obor pedagogika, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
 • 1999 – 2004 
  Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Fakulta Humanitných Vied
  Učitelství nemeckého jazyka a literatúry filozofie
  Název diplomové práce: Heinrich Böll und seine Beziehung zu der ehemaligen DDR
 • 2003
  Program Erasmus, Erfurter Universität, Německo
 • 2003
  Program Commenius: Učitelství německého jazyka, Firhoeskolen, Dánsko
Zaměstnání
 • od 2017
  Odborní konzultační činnost v oblasti integrace žáků-cizinců ve školách
 • 2008 – 2017
  7 let praxe s integrací žáků-cizinců ve 40 školách Švédsku
  2 roky praxe s inkluzí utečenců v Norsku
 • 2010 – 2017
  Tlumočení a překladatelská činnost (švédština a němčina)