Mgr. Nikola Adelaida Řandová

 

Email: niki.randova@gmail.com
Kancelář: Myslíkova 7, č. 106
Telefon: 221 900 527
Konzultace: dle dohody e-mailem

 

 

Ph.D. studium

Název disertační práce: Inkluzivní přístupy na ZŠ ve Středočeském kraji

Školitel: PhDr. Karel Starý, Ph.D.

Vzdělání
  • Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora (2007-11)
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Sociální patologie a prevence, bakalářský titul (2011-14)
  • Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, obor Sociální pedagogika, magisterský titul (2014-16)
Zaměstnání
  • Sociální pracovník, Domov Barbora Kutná Hora, p.s.s. (2015-nyní)
  • Soukromě doučování Aj, Nj, Čj, (2011-2015, mimo jiných aktivit)