Žádané školy: Podmínky volby základní školy ve venkovském prostoru

 

Registrační číslo: GA ČR 20-18545S

Řešitel: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.  (UJEP Ústí nad Labem)

Spoluřešitel: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.

Rok zahájení a ukončení projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Abstrakt:

Většina dosavadních výzkumů volby školy věnovala pozornost městským oblastem a specifika venkovských škol byla spíše přehlížena. Projekt se s využitím příkladu Česka zaměří na výzkum kvazi-tržního prostředí základních škol v „obyčejných venkovských oblastech. Budou identifikovány kategorie žádaných škol – jak s ohledem na charakteristiky jejich edukačního prostředí, tak na typologii obcí, v nichž se nacházejí – a v rámci diskurzu volby školy budou vysvětleny příčiny jejich žádanosti. Na úrovni celého Česka budou na základě administrativních a statistických dat identifikovány žádané školy a hledány potenciální vazby mezi kvantitativními proměnnými škol a jejich obcí. Následný kvalitativní výzkum vybraných případů škol a komunit povede na základě rozhovorů a ankety s aktéry na trhu ke kategorizaci žádanosti venkovských škol a odliší mezi žádaností způsobenou vnitřními charakteristikami škol a tou, která je podmíněna vnějším prostředím.