AKTUALITY

:: Dr.PhDr. R. Listíková, MCF ruší v týdnu od 20/5 KH – dovolená


:: Termín Klauzurní práce z francouzského jazyka/francouzské literatury
pro navazující magisterské studium (studijní plán ON2FJ17) byl vypsán na 3. a
4. září 2019.

Podzimní termín KLP bude upřesněn (předpoklad listopad/prosinec 2019).

Připomínáme, že ke státním závěrečným zkouškám v září je třeba se
přihlásit v termínu stanoveném harmonogramem, a to v období 3. – 21.6.
2019.


:: Pokud se student k termínu SZZ nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky po termínu, je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ – možno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a v kopii na eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz