AKTUALITY

:: Závěrečné práce – BP/DP:

Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. Žádáme však studenty, aby k termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát KFJL i dva výtisky závěrečné práce v kroužkové vazbě včetně titulního listu a anotací. Výtisky budou sloužit členům komise SZZ pro obhajoby k seznámení se s textem práce. Termín pro odevzdání je do 5 pracovních dní od odevzdání elektronické podoby práce. Po obhajobě práce vrátíme studentům.

Je nutné uvést název práce v jazyce práce, v českém jazyce a v anglickém jazyce!
Jazyk textu práce se musí shodovat s jazykem názvu práce!


:: Pro případné zájemce – letní kurz FJ ve Francii: ISLV_DEPLIANT ETE 2019


:: Prix Gallica 2019 – úspěch studentky KFJL – podrobnosti


:: Přihlašování k letnímu termínu  SZZ je stanoveno v termínu od 25. 03. do 18. 04. 2019.

Na každou část SZZ se student přihlašuje prostřednictvím SIS ve dvou krocích (na předmět a k termínu, viz návod).

Odevzdání diplomové a bakalářské práce v elektronické verzi ve všech oborech nejpozději do 18. 04. 2019.

Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky po termínu, je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise.

Žádost o odhlášení od SZZ – možno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a v kopii na eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz


:: Nabídka zahraniční stáže – zastoupení CzechTourism France v Paříži


 

:: Studenti, kteří měli problém s registrací do předmětu Klauzurní práce  a nyní mají problém se přihlásit k termínu KLP, nechť se dostaví na sekretariát.