AKTUALITY

:: Dr.PhDr. R. Listíková, MCF posouvá dne 24.5. konzultace na 12 – 13


::  Pokud se student k termínu nemůže dostavit nebo nesplňuje podmínky pro konání dané části státní závěrečné zkoušky, je povinen se písemně omluvit vedoucímu příslušné katedry. Pověřený pracovník katedry omluvu vyznačí v SIS. Pokud se student nedostavil ze závažných zdravotních důvodů, může se omluvit nejpozději do pěti kalendářních dnů po tomto termínu. O řádnosti omluvy rozhoduje předseda komise. Žádost o odhlášení od SZZ – možno zaslat emailem na katerina.esserova@pedf.cuni.cz a v kopii na eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz


:: konzultační hodiny platné od 22.5. do 30.6.2017


:: Představení Association franco-tcheque de Nantes