AKTUALITY

:: PhDr. E. Müllerová, CSc. – z důvodu nemoci jsou v týdnu 13/11 – 17/11 zrušeny KH


::  Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. Žádáme však studenty, aby k termínu odevzdání elektronické formy závěrečných prací odevzdali na sekretariát KFJL i dva výtisky závěrečné práce v kroužkové vazbě včetně titulního listu a anotací. Výtisky budou sloužit členům komise SZZ pro obhajoby k seznámení se s textem práce. Po obhajobě je vrátíme studentům.


:: Vzhledem k přetrvávajícím problémům s vypsáním termínu Klauzurní práce v SIS bude přihlašování probíhat přes sekretariát katedry.  Prosíme studenty, kteří se chtějí přihlásit, ať napíší email na katerina.esserova@pedf.cuni.cz, případně se zastaví osobně v úředních hodinách. V emailu nezapomeňte uvést celé jméno, obor a ročník. Přihlášky přijímáme do 13.11.2017

Klauzurní práce (Souborná zkouška z FJ) se bude konat 16/11 od 9.00 v R210.