Pedagogická stáž

Zahraniční pedagogická stáž 2018/2019
ve Francii, na partnerské Université de Nantes,

ESPE (École Supérieure du professorat et de l’éducation) d´Angers

Zápis  studentů Bc. studia 

 

na povinnou Zahraniční pedagogickou stáž (OB2306028 – pro studijní plán OB2FJ09)

na povinně volitelný předmět Orientační praxe – zahraniční pedagogická stáž  (OPBF2F137B pro studijní plán OB2FJ17)

 

Stáž se uskuteční ve dnech 22. – 30. března 2019
v Angers (Région des Pays de la Loire)

 Zápis se koná od 6. 12. 2018 do 20. 12. 2018 – osobně na sekretariátě katedry.
Zápis prodloužen do 30.1.2019 – volná místa nabízíme i studentům 1. ročníku!

 

Maximální počet zájemců je 30.  Stáž je doporučena především studentům 2. ročníku bakalářského studia. Povinně se zapíší studenti 3. ročníku, kteří dosud stáž neabsolvovali. Studenti 1. ročníku mohou případně doplnit volná místa.

Cílem stáže je seznámit se s francouzským školským systémem formou observací ve francouzských školách různých stupňů. Součástí stáže je i kontakt s francouzskými studenty učitelství. Výstupem a zápočtovou prací je pak „Rapport de stage“, ve kterém student po návratu popíše své zkušenosti a srovná český a francouzský školský systém. Jde o francouzsky psaný text o cca 4-5 stranách textu. Formální detaily budou vysvětleny během stáže. Program stáže obsahuje i kulturní a poznávací akce v regionu.

Cesta je organizována společně s École Supérieure du professorat et de l’éducation, site d´Angers a jejím představitelem Dominiquem Richardem. Program bude znám až před odjezdem a může se během pobytu měnit. KFJL upozorňuje, že cesta není turistickým zájezdem a vedoucí stáže nemohou zajistit splnění přání všech studentů. Další návrhy jsou věcí debaty, poslední slovo však mají organizátoři stáže.

Termín informační schůzky k náplni, organizaci a způsobu placení stáže – 27.2.2019 v R125 – studenti se na ceně stáže finančně podílejí (doprava vlastním autobusem a ubytování s polopenzí). Účast na informační schůzce je pro všechny přihlášené studenty povinná.

Zápis zápočtu do SIS provede katedra podle zápisového listu, aktivní účasti a na základě odevzdaného “rapport de stage”. Písemnou práci ze stáže je třeba odevzdat do konce zkouškového období LS 2018-2019.