Pedagogická stáž

 

 

Zahraniční pedagogická stáž 2022/2023 ve Francii, na partnerské Université de Nantes,

ESPE (École Supérieure du professorat et de l’éducation) d´Angers

 

Zápis  studentů Bc. studia 

  • na povinně volitelný předmět Orientační praxe – zahraniční pedagogická stáž

(OPBF2F137B pro studijní plán OB2FJ17)

 

Stáž se uskuteční ve dnech 10.3. – 18.3.2023
v Angers (Région des Pays de la Loire)

 

Zápis se koná osobně na sekretariátě katedry. (Do SIS zapíše studenty katedra!)

 

Maximální počet zájemců je 30. Stáž je doporučena především studentům 2. ročníku bakalářského studia. Studenti 1. ročníku mohou případně doplnit volná místa.

Cílem stáže je seznámit se s francouzským školským systémem formou observací ve francouzských školách různých stupňů. Součástí stáže je i kontakt s francouzskými studenty učitelství. Výstupem a zápočtovou prací je pak „Rapport de stage“, ve kterém student po návratu popíše své zkušenosti a srovná český a francouzský školský systém. Jde o francouzsky psaný text o cca 4-5 stranách textu. Formální detaily budou vysvětleny během stáže. Program stáže obsahuje i kulturní a poznávací akce v regionu.

Cesta je organizována společně s École Supérieure du professorat et de l’éducation, site d´Angers a jejím představitelem Olivierem Villeretem. Program bude znám až před odjezdem a může se během pobytu měnit. KFJL upozorňuje, že cesta není turistickým zájezdem a vedoucí stáže nemohou zajistit splnění přání všech studentů. Další návrhy jsou věcí debaty, poslední slovo však mají organizátoři stáže.

Termín informační schůzky k náplni, organizaci a způsobu placení stáže bude upřesněn začátkem LS – studenti se na ceně stáže finančně podílejí (doprava vlastním autobusem a ubytování s polopenzí). Účast na informační schůzce je pro všechny přihlášené studenty povinná.

Zápis zápočtu do SIS provede katedra podle zápisového listu, aktivní účasti a na základě odevzdaného “rapport de stage”. Písemnou práci ze stáže je třeba odevzdat do konce zkouškového období, nejlépe ale hned po návratu ze stáže.