Témata závěrečných prací

Student by si měl téma BP/DP zadat min. 3 semestry před  plánovanou obhajobou.

Témata bakalářských/diplomových prací jsou k nahlédnutí v SIS (Vypisování témat závěrečných prací). Vybízíme studenty, aby si vybrali vedoucího práce a zapsali zvolené téma. Při volbě tématu však vítáme i vlastní iniciativu studentů. Zvolené téma a jméno vedoucího práce si student zapíše do formuláře a odevzdá na sekretariát katedry.

Při volbě tématu však vítáme i vlastní iniciativu studentů.