Klauzurní práce

Termíny Klauzurní práce (dříve zvané Souborná zkouška) jsou vypisovány v SIS.

V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy ze dne 25. 8. 2017 (Čl. 8, odst. 1) a Pravidly pro organizaci studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Čl. 9, odst. 1 a 2) byla souborná zkouška nahrazena klauzurní prací.

Termín zimní: listopad 

Termín jarní: duben/květen

Termín letní: červen