Studenti se speciálními potřebami

Naším cílem je zajistit, aby studijní obory akreditované na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy byly v největší možné míře přístupné všem studentům, tedy i těm, kteří vzhledem k povaze svého zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy za účelem úspěšného průběhu studia.

 

Komu jsou určeny informace v této sekci?

 

Studentům Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

– s postižením smyslovým

– s postižením pohybovým

– se specifickými poruchami učení

– s psychickými obtížemi

– s chronickým onemocněním

 

Princip podpory studentů a uchazečů se speciálními potřebami je přehledně shrnut v Opatření rektora č. 23/2017.

Všechny potřebné informace naleznete na stránkách PedF.

Kontaktní osobou na KFJL je Kateřina Esserová – katerina.esserova@pedf.cuni.cz