Studijní opory

Katedra francouzského jazyka a literatury pracovala v oblasti rozvoje didaktiky oboru a přípravy učitelů francouzského jazyka pro střední a základní školy na výstupy v rámci FONDU F v těchto hlavních oblastech:

  • posílení sdílení poznatků a rozvoj reflektivních dovedností u studentů a vedoucích pedagogických praxí
  • použití videonahrávek a vizuálních materiálů při rozvoji kompetencí budoucího učitele a kompetencí vedoucích pedagogických praxí
  • využití možností IT a AVT při vedení studentů a ve využití jejich reflexe k další vědecké práci

Na základě výše uvedených bodů jsme realizovali zejména aktivity v rámci indikátorů: CÍL 1 (nově vytvořené studijní materiály), CÍL 2 (didaktické semináře zaměřené na rozbor situací) a CÍL 3 (reflektivní semináře s vedoucími praxí)

PŘEHLED PLNĚNÍ CÍLŮ A INDIKÁTORŮ  – informační technologie a audiovizuální technologie:
(heslo pro přístup k souborům je: Rettigova)

 

2019

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
nově vytvořené studijní materiály Čítanka frankofonní literatury + čtenářský deník
nově vytvořené studijní materiály Stylistika a textová lingvistika + deník 

 

 

 

 

nově vytvořené studijní materiály 18e siècle extraits 

 

nově vytvořené studijní materiály INOVACE Četba literárních textů 18. století + Čtenářský deník 

 

nově vytvořené studijní materiály čtenářský deník a další čítanka k Výběrovému lit. semináři V

 

 

 

2018

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
4 nově vytvořené studijní materiály Manuál začínajícího učitele „Desatera pro začínajícího učitele FLE+ (2018) Soubor aktivit, rad, nápadů a tipů pro učitele začínající i zkušené. Jde o kolektivní dílo vyučujících KFJL. Aktualizace přináší dalších 9 stran ve formě „bonusu“ na konci. 

Díky zahraniční spolupráci s Université de Liège se podařilo Desatera publikovat v rámci MOOC Moi, prof de FLE (on-line kurzu uskutečněném v listopadu a prosinci 2018 s účastí cca 3000 zapsaných učitelů francouzštiny z celého světa)

 

2017

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
4 nově vytvořené studijní materiály „Dossier de réflexion – avant les stages pratiques Nápadník reflektivních praktik začínajícího učitele – 4 soubory dokumentů poskytujících možnost reflexe místa a pojetí gramatiky a slovní zásoby ve výuce CJ, porozumění mluvenému a psanému slovu v učebnicích cizího jazyka za posledních cca 30 let.
nově vytvořené studijní materiály DESATERA PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE FLE_final Soubor aktivit, rad, nápadů a tipů pro učitele začínající i zkušené.

 

2016 Etapa II

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 3 – Portfolio organizačních a evaluačních pokynů a výroků v hodině FJ a při její reflexi „Consignes – zadání, pokyny a (meta)komunikace“ Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí, sdílení s učiteli i studenty;
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 4 – Teoretické materiály z aktuální didaktické literatury s komentáři a úkoly pro vedoucí praxí „Dossier de textes pour les tuteurs de stage“ Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí, sdílení s učiteli i studenty;

 

2016 Etapa I

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 1 – Inovovaný observační arch a Plánování hodin Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 2 – Vizuální portfolio učeben cizího jazyka „Jazyková třída – příklady, inspirace, reflexe Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;

 

2015

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 1 – Observační arch a Plánování hodin Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 2 – Reflexe observace – seznam dobrých otázek Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;

 

2014

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 1 – stážista Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 2 – hospitace Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;