Erasmus+

Od 2014/15 se realizuje ERASMUS program v nové podobě jako ERASMUS+ program.

Tento program byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. Program Erasmus – LLP je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR.

Podrobné informace pro zájemce:http://www.cuni.cz/UK-39.html a nebo v databázi zkušeností studentů.

Zájemci o ERASMUS mobilitu se registrují pomocí online webové aplikace pro vyjíždějící studenty a doktorandy na adrese https://is.cuni.cz/webapps/. Studenti, kteří pak budou následně vybráni ve výběrovém řízení na ERASMUS mobilitu, se při pobytu v zahraničí řídí pokyny vydanými studijním oddělením („Desatero„) a pokyny zahraničního oddělení.

Konkurs Erasmus na školní rok 2021/2022

Podávání přihlášek se provádí prostřednictvím webové aplikace UK v Praze umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps. Přihlašování od 17.2. do 15.3.2021. Sledujte informace na fakultních a univerzitních stránkách programu ERASMUS. Návod k podání přihlášky.

 

Katedrový konkurs proběhne 24.3.2021 – 12.30 – 13.30

on-line (odkaz a časový harmonogram bude zaslán na základě přihlášek) 

výsledky vyběrové řízení

2020: RUK pořádá webinář pro zájemce o ERASMUS studentské mobility a stáže. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím on-line formuláře http://ipc1.cuni.cz/reg/?event=10472

Dne 2. března 2021 v 17:00 proběhne informační schůzka s katedrovým koordinátorem pro zájemce o studium v rámci programu Erasmus z řad našich studentů. Schůzka proběhne on-line, prostřednictvím MS Teams.

 

Uchazeči o zahraniční studijní pobyt musí mít ukončený alespoň 1. ročník prezenčního studia s dobrým prospěchem. Před konkurzem předloží studijní projekt s přesně formulovaným studijním záměrem, popřípadě předběžným tématem budoucí bakalářské nebo diplomové práce, aby bylo zřejmé, co chce uchazeč během jednoho popř. dvou semestrů na zahraniční univerzitě studovat. Studijní projekt ve francouzštině včetně strukturovaného životopisu s fotografií a dosavadních studijních výsledků nutno odevzdat  do 22. března do 14.00 (zaslat na e-mail renata.listikova@pedf.cuni.cz).

Studijní pobyt v zahraničí je možné uskutečnit buď v zimním, nebo letním semestru podle výběru studenta a možností přijímající univerzity.

Zdůrazňujeme, že projekt se strukturovaným životopisem je základním podkladem pro výběr uchazečů. Nedbalý, jazykově, formálně nebo obsahově nedostatečně zpracovaný projekt bude důvodem k vyřazení uchazeče ještě před ústním pohovorem. Ústní pohovor probíhá ve francouzštině a kromě studijních zájmů uchazeče prověří i jeho jazykovou připravenost studovat a komunikovat ve francouzštině.

Univerzity, kam bude možné v daném akademickém roce odjet, budou zveřejněny koncem ledna nebo začátkem února až budou nově uzavřené bilaterální smlouvy Erasmus plus oficiálně potvrzeny. Doporučujeme zájemcům zapsat si do databáze více univerzit, neboť o konkrétním umístění studenta rozhoduje konkurz.

Informace pro vyjíždějící studenty ZDE.

Ve školním roce 2020/2021 mohli studenti KFJL odjet studovat francouzskou filologii na tyto univerzity:

 

   
Université René Descartes – Paris V1-2 místa
http://www.univ-paris5.fr/
Université Denis Diderot – Paris VII2-4 místahttp://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil
Université Vincennes-Saint Denis – Paris VIII1-2 místahttp://www.univ-paris8.fr/
Université Paris-Est Créteil - Paris XII2-4 místahttp://www.u-pec.fr/
Institut Catholique de Paris2 místahttp://www.icp.fr/
IUFM de Versailles – Université de Cergy-Pontoise2 místahttp://www.u-cergy.fr/fr/index.html
Université de Nantes2-4 místahttp://www.univ-nantes.fr/index_flash.jsp
Université d´Angers 2-4 místahttp://www.univ-angers.fr/fr/index.html
ESPE des Pays de la Loire, Angers2-4 místahttp://www.iufm.univ-nantes.fr/
Université de Blaise Pascal – Clermont-Ferrand2-4 místahttp://www.univ-bpclermont.fr/
Université de Picardie Jules Verne, Amiens4 místahttp://www.u-picardie.fr/
Université d´Avignon et des pays de Vaucluse1-2 místahttp://www.univ-avignon.fr/
Selcuk University, Konya, Turecko2-4 místahttp://www.selcuk.edu.tr/
Eötvös Loránd University, Budapešť2 - 3 místahttp://www.elte.hu/
Université de Liègehttp://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/en/home