Erasmus+

Konkurs Erasmus na školní rok 2024/2025

Podávání přihlášek se provádí prostřednictvím webové aplikace UK v Praze umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps.  Sledujte informace na fakultních a univerzitních stránkách programu ERASMUS. Návod k podání přihlášky.

On-line aplikace webapps Erasmus je otevřena od 8. 2. 2024 do 4. 3. 2024

Informační schůzka s katedrovým koordinátorem pro zájemce o studium v rámci programu Erasmus se uskuteční 28. února 2024 v 16h v R 122

Katedrový konkurs proběhne v úterý 12. března 2023 od 15:30 v R403

Dne 28. února 2024 od 16:00 v R122 proběhne informační schůzka s katedrovým koordinátorem pro zájemce o studium v rámci programu Erasmus z řad našich studentů.

Uchazeči o zahraniční studijní pobyt musí mít ukončený alespoň 1. ročník bakalářského prezenčního studia s dobrým prospěchem. Před konkurzem uchazeči předloží studijní projekt neboli „Lettre de motivation“ se srozumitelně formulovaným studijním záměrem na univerzitě dle svého výběru, popřípadě předběžným tématem budoucí bakalářské nebo diplomové práce, aby bylo zřejmé, co chce uchazeč během jednoho, popř. dvou semestrů na zahraniční univerzitě studovat.

Studijní projekt ve francouzštině včetně strukturovaného životopisu a dosavadních studijních výsledků (studijní průměr za jednotlivé semestry) nutno odevzdat v tištěné podobě na sekretariát KFJL do pondělí 11. března do 16h (v případě nemožnosti odevzdat projekt v tištěné podobě, poslat na e-mail tomas.klinka@pedf.cuni.cz a renata.listikova@pedf.cuni.cz ).

Zdůrazňujeme, že studijní projekt je základním podkladem pro výběr uchazečů. Nedbalý, jazykově, formálně nebo obsahově nedostatečně zpracovaný projekt bude důvodem k vyřazení uchazeče. Ústní pohovor probíhá ve francouzštině, kromě studijních zájmů uchazeče prověří i jeho jazykovou připravenost studovat a komunikovat ve francouzském jazyce.

Partnerské univerzity jsou uvedeny ve webové aplikaci UK, kam se uchazeči o studijní pobyt předběžně registrují. Doporučujeme zájemcům zapsat si do databáze 1-3 univerzity, neboť o konkrétním umístění studenta rozhoduje konkurz.