Erasmus+

Konkurs Erasmus na školní rok 2023/2024

Podávání přihlášek se provádí prostřednictvím webové aplikace UK v Praze umístěné na adrese https://is.cuni.cz/webapps.  Sledujte informace na fakultních a univerzitních stránkách programu ERASMUS. Návod k podání přihlášky.

 

On-line aplikace webapps Erasmus je otevřena od 15.2.2023 do 15.3.2023. 

 


Katedrový konkurs proběhne 21. března 2023 od 15:30

 v R403


Dne 2. března 2023 od 14:30 v R122 proběhne informační schůzka s katedrovým koordinátorem pro zájemce o studium v rámci programu Erasmus z řad našich studentů.

Uchazeči o zahraniční studijní pobyt musí mít ukončený alespoň 1. ročník prezenčního studia s dobrým prospěchem. Před konkurzem předloží studijní projekt neboli „Lettre de motivation“ se srozumitelně formulovaným studijním záměrem na univerzitě dle svého výběru, popřípadě předběžným tématem budoucí bakalářské nebo diplomové práce, aby bylo zřejmé, co chce uchazeč během jednoho, popř. dvou semestrů na zahraniční univerzitě studovat.

Studijní projekt ve francouzštině včetně strukturovaného životopisu a dosavadních studijních výsledků (studijní průměr za jednotlivé semestry) nutno odevzdat v tištěné podobě na sekretariát KFJL do pondělí 20. března do 16.00 (v případě nemožnosti odevzdat projekt v tištěné podobě, poslat na e-mail tomas.klinka@pedf.cuni.cz a renata.listikova@pedf.cuni.cz ).

Zdůrazňujeme, že studijní projekt je základním podkladem pro výběr uchazečů. Nedbalý, jazykově, formálně nebo obsahově nedostatečně zpracovaný projekt bude důvodem k vyřazení uchazeče. Ústní pohovor probíhá ve francouzštině a kromě studijních zájmů uchazeče prověří i jeho jazykovou připravenost studovat a komunikovat ve francouzštině.

Partnerské univerzity jsou uvedeny ve webové aplikaci univerzity, kam se uchazeči o studijní pobyt předběžně registrují. Doporučujeme zájemcům zapsat si do databáze 1-3 univerzity, neboť o konkrétním umístění studenta rozhoduje konkurz. Informace pro

Informace pro vyjíždějící studenty ZDE.

V minulých letech mohli studenti KFJL odjet studovat francouzskou filologii na tyto univerzity:

 

Université René Descartes – Paris V1-2 místa
http://www.univ-paris5.fr/
Université Denis Diderot – Paris VII2-4 místahttp://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=accueil
Université Vincennes-Saint Denis – Paris VIII1-2 místahttp://www.univ-paris8.fr/
Université Paris-Est Créteil - Paris XII2-4 místahttp://www.u-pec.fr/
Institut Catholique de Paris2 místahttp://www.icp.fr/
Université de Nantes2-4 místahttp://www.univ-nantes.fr/index_flash.jsp
Université d´Angers 2-4 místahttp://www.univ-angers.fr/fr/index.html
Université de Blaise Pascal – Clermont-Ferrand2-4 místahttp://www.univ-bpclermont.fr/
Université de Picardie Jules Verne, Amiens4 místahttp://www.u-picardie.fr/
Université d´Avignon et des pays de Vaucluse1-2 místahttp://www.univ-avignon.fr/