Praxe

:: Středisko pedagogických praxí PedF UK

:: Seznam fakultních škol naleznete ZDE

Bakalářské studium:

Orientační praxe studentů 2. ročníku bakalářského studia probíhá ve školách a vzdělávacích zařízeních vždy 1. – 4. hodinu 1x za 2 týdny, pondělí – pátek, sudý nebo lichý týden.  Praxe je nasazena v rozvrhu a NEDOCHÁZÍ k žádným kolizím s výukou. Studenti absolvují orientační praxi v zimním nebo v letním semestru.

Navazující magisterské studium:

Směrnice pro souvislou pedagogickou praxi: zimní semestr ;  letní semestr
Přůběžná pedagogicko-psychologická praxe, 1. st. rok navaz. Mgr studia – letní semestr: klinický půlden, 1x týdně 1. – 4. hodina praxe na ZŠ
reflektivní semináře (pedagogická reflexe ped. praxe, psychologická reflexe ped. praxe)

Výuka – povinné předměty – se v tomto období nekoná. Volitelné předměty dle dohody s vyučujícími.

Studenti si vyzvednou u garanta praxí nebo na sekretariátu formuláře pro praxi tj.:

 • Dopis pro vedení zvolené školy podepsaný koordinátorem pedagogických praxí
 • Dohodu o provedení práce pro fakultního učitele

Průvodní dopis a Dohodu je nutné si nechat podepsat od vedoucího praxe – Mgr. Tomáš Klinka Ph.D.

Ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení zde:

 • Denní záznam studenta
 • Směrnice
 • Hodnocení pedagogické praxe
 • Observační dokument
 • Příprava hodin
 • Přistupy k observaci

Praxi si sami na zvolené škole domluví a dohodnutý rozvrh vlastních pedagogických výstupů, který musí obsahovat jméno studenta, datum konání praxe, adresu školy, začátky vyučovacích hodin – sdělí ještě před nástupem na praxi na sekretariát KFJL. Emailem zašlou rozvrh (viz. formulář níže) na katerina.esserova@pedf.cuni.cz

 • praxe-rozvrh-formular 2019– rozvrh (prosím nerozlišujte výuku barevně, nemám možnost barevného tisku) Rozvrh byl upraven na 4 týdny. Prosím, vyznačujte řádně data. Děkuji.

Požadují se minimálně 4 hodiny hospitací a 16 hodin samostatných vyučovacích výstupů + další povinnosti uvedené ve Směrnicích.


:: Prosím studenty, aby deník z pedagogických praxí byl sešit formátu A5 nebo A4, případně psán na počítači a vytisknut na formát A4. Děkuji 

Katedra francouzského jazyka a literatury pracovala v oblasti rozvoje didaktiky oboru a přípravy učitelů francouzského jazyka pro střední a základní školy na výstupy v rámci FONDU F v těchto hlavních oblastech:

 • posílení sdílení poznatků a rozvoj reflektivních dovedností u studentů a vedoucích pedagogických praxí
 • použití videonahrávek a vizuálních materiálů při rozvoji kompetencí budoucího učitele a kompetencí vedoucích pedagogických praxí
 • využití možností IT a AVT při vedení studentů a ve využití jejich reflexe k další vědecké práci

Na základě výše uvedených bodů jsme realizovali zejména aktivity v rámci indikátorů: CÍL 1 (nově vytvořené studijní materiály), CÍL 2 (didaktické semináře zaměřené na rozbor situací) a CÍL 3 (reflektivní semináře s vedoucími praxí)

PŘEHLED PLNĚNÍ CÍLŮ A INDIKÁTORŮ  – informační technologie a audiovizuální technologie:
(heslo pro přístup k souborům je: Rettigova)

 

2019

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
nově vytvořené studijní materiály Čítanka frankofonní literatury + čtenářský deník
nově vytvořené studijní materiály Stylistika a textová lingvistika + deník

 

 

 

 

nově vytvořené studijní materiály 18e siècle extraits

 

nově vytvořené studijní materiály INOVACE Četba literárních textů 18. století + Čtenářský deník

 

nově vytvořené studijní materiály čtenářský deník a další čítanka k Výběrovému lit. semináři V

 

 

 

2018

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
4 nově vytvořené studijní materiály Manuál začínajícího učitele „Desatera pro začínajícího učitele FLE+ (2018) Soubor aktivit, rad, nápadů a tipů pro učitele začínající i zkušené. Jde o kolektivní dílo vyučujících KFJL. Aktualizace přináší dalších 9 stran ve formě „bonusu“ na konci.

Díky zahraniční spolupráci s Université de Liège se podařilo Desatera publikovat v rámci MOOC Moi, prof de FLE (on-line kurzu uskutečněném v listopadu a prosinci 2018 s účastí cca 3000 zapsaných učitelů francouzštiny z celého světa)

 

2017

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
4 nově vytvořené studijní materiály „Dossier de réflexion – avant les stages pratiques Nápadník reflektivních praktik začínajícího učitele – 4 soubory dokumentů poskytujících možnost reflexe místa a pojetí gramatiky a slovní zásoby ve výuce CJ, porozumění mluvenému a psanému slovu v učebnicích cizího jazyka za posledních cca 30 let.
nově vytvořené studijní materiály DESATERA PRO ZAČÍNAJÍCÍ UČITELE FLE_final Soubor aktivit, rad, nápadů a tipů pro učitele začínající i zkušené.

 

2016 Etapa II

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 3 – Portfolio organizačních a evaluačních pokynů a výroků v hodině FJ a při její reflexi „Consignes – zadání, pokyny a (meta)komunikace“ Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí, sdílení s učiteli i studenty;
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 4 – Teoretické materiály z aktuální didaktické literatury s komentáři a úkoly pro vedoucí praxí „Dossier de textes pour les tuteurs de stage“ Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí, sdílení s učiteli i studenty;

 

2016 Etapa I

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 1 – Inovovaný observační arch a Plánování hodin Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 2 – Vizuální portfolio učeben cizího jazyka „Jazyková třída – příklady, inspirace, reflexe Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;

 

2015

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 1 – Observační arch a Plánování hodin Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 2 – Reflexe observace – seznam dobrých otázek Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;

 

2014

CÍL INDIKÁTOR NÁZEV VÝSTUPU ZDROJ/ZPŮSOB REALIZACE
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 1 – stážista Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;
1 nově vytvořené studijní materiály Výukový materiál 2 – hospitace Prezentace dokumentů před pedagogickými praxemi a reflexe po absolvování praxí;