Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT 2022/23

Dobrý den,
dovoluji si Vás informovat o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv MŠMT.

Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde:

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty

https://cuni.cz/UK-8469.html

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Zájemci musí předložit následující doklady:

* Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o
přiznání stipendia)
* Studijní záměr
* Studijní průměr

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce:
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.

Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete v této tabulce, pokud v kolonce UK Praha rozkliknete jednotlivé země:
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-10/Rozpis%20kv%C3%B3t%20pro%20akademick%C3%BD%20rok%202022-2023.pdf

Prosím o seznámení Vašich studentů a vědeckých pracovníků s touto nabídkou.

Se srdečným pozdravem


Mgr. Jana Peclová

Department for International Relations/Oddělení pro zahraniční
vztahy
Faculty of Education/Pedagogická fakulta
Charles University/Univerzita Karlova
Email: jana.peclova@pedf.cuni.cz