Vyhlášení výběrového řízení pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v ZS a celém ak. roce 2022/2023

Přihlášky se podávají přes Online aplikaci Webapps, která bude otevřena od zítra, tj. 8. října, do 31. října včetně.

Řešitelem za PedF je paní mgr. Jana Peclová.

Department for International Relations/_Oddělení pro zahraniční vztahy_
Faculty of Education/_Pedagogická fakulta_Charles University/_Univerzita Karlova_