Navazující magisterské studium

Učitelství pro střední školy

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ v dvouoborových kombinacích.

Obor Francouzský jazyk je možno kombinovat s následujícími obory – po kliknutí vás odkaz přesměruje přímo na stránky samotného dvouoboru, kde je možné i rovnou podat přihlášku. Podáváte si vždy pouze jednu přihlášku na jeden dvouobor.

Studijní plán – Karolínka