Celoživotní vzdělávání

Aktuální informace k cžv naleznete na webu Pedf UK – ZDE

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zřídilo speciální e-mailovou adresu, která je určena výhradně pedagogickým pracovníkům pro případné dotazy ohledně jejich odborné kvalifikace a možnosti vykonávat pedagogickou – více informací ZDE.

Všechny nabízené kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Studijní program:
Francouzský jazyk – kombinované tříleté rozšiřující studium

Tento kvalifikační studijní program rozšiřuje aprobaci uchazečů v oboru FJ o jeden stupeň vyšší, něž stanoví jejich dosavadní Mgr. diplom. >>> Tedy z 1. st. ZŠ na 2. st. ZŠ a z 2.st ZŠ na SŠ.

Požadované vstupní vzdělání: VŠ učitelství

Délka studia: 6 semestrů/8hodin 1×14 dní
(s možností zkrácení studia v případě rozšíření aprobace z 2.st. ZŠ na SŠ)

podrobnosti o studiu ZDE

Doplňující didaktické studium FJ

Kurz je určen zájemcům o získání aprobace pro výuku francouzského jazyka na druhém stupni ZŠ a SŠ, kteří doloží znalost FJ na úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce, případně doloží, že jsou účastníky vzdělávání vedoucího k tomuto certifikátu.

Druh studia: doplňující  kurz CŽV, přímá prezenční bloková výuka

Požadované vstupní vzdělání: Absolventi bakalářského studijního programu pedagogického zaměření. Absolventi magisterského studijního programu nepedagogického zaměření, kteří ukončili nebo zahájili  studium v oblasti pedagogických věd.

Délka studia:  celkový rozsah vzdělávacího programu je 72 hodin, tj. 12 konzultací v rozsahu 6ti vyučovacích hodin

Výukové dny:

podrobnosti o studiu ZDE


Zájmové kurzy:

 

Přihlášky: informace poskytne sekretářka KFJL Kateřina Esserová +420/221900102 nebo  katerina.esserova@pedf.cuni.cz