Klauzurní práce NMgr

Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury  je úspěšné složení KLP a splnění všech studijních povinností navazujícího magisterského programu.

 

 

KLP obecně:

  1. Do předmětu KLP se student zaregistruje na začátku ročníku kdy by měl KLP dle řádné trajektorie studia konat (i bez splněných prerekvizit).
    • Pokud student KLP v daném semestru neplní, nevadí. Předmět zůstává zapsán dále a nepropadá žádný termín.
  1. Termín konání KLP bude vypsán v SISu v modulu Termíny zkoušek (jako u všech ostatních Zk).
  1. Student se musí přihlásit na KLP v modulu Termíny zkoušek a respektovat podmínky (tj. přihlásit se do, odhlásit se do).
  1. Student se může přihlásit ke KLP i tehdy, nemá-li zatím splněny všechny předepsané studijní povinnosti. Kontrolu splnění prerekvizit opravňujících k vykonání KLP provede sám student až před samotným termínem konání zkoušky. Za kontrolu je zodpovědný sám student, nicméně katedra provádí kontrolu splnění studijních požadavků také. Nesplní-li student stanovené podmínky, nebude moci KLP v daném termínu vykonat.

 


Podrobnosti o KLP pro jednotlivé studijní plány:

 

Klauzurní práce z francouzského jazyka (NMgr) – OPNF2F116A – INFO

Studenti, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem ON2FJ17.

 

Klauzurní práce z francouzské literatury (NMgr) – OPNF2F117A – INFO

Studenti, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem ON2FJ17.

 


Termíny jsou vypisovány v SIS.