Obecné informace

Přijímací řízení

Aktuální informace sledujte přímo na stránkách Pedagogické fakulty.


Formy studia na PedF UK

  1. Prezenční forma – pravidelná, zpravidla týdenní, výuka formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí a dalších forem výuky

  2. Kombinovaná forma (dříve tzv. dálková) – kombinace pravidelné průběžné výuky (zpravidla jeden, nebo dva dny v týdnu v intervalu cca 1x za 14 dní až měsíc) a blokové výuky (pro francouzský jazyk a literaturu se tato forma nenabízí)

 

Studium může být: