Konzultační hodiny

KH na ZS – platné od 2/10 

Dočasné změny KH – zrušení, posun, přesun –  naleznete v aktualitách

   
Dr.PhDr. R. Listíková, MCF

renata.listikova@pedf.cuni.cz

vedoucí katedry
23/9 - 10/10 dovolená - práce bude zadána

Út 14:30 - 15:30
10.10.2019 - 7.1.2020 (mimo 29.10.2019)

Čt 16:15 - 17:15
17.10.2019 - 9.1.2020
R450
linka 297
Mgr. T. Klinka, Ph.D.

tomas.klinka@pedf.cuni.cz

zástupce vedoucí katedry
garant praxí
Čt 17:00 - 18:00
10.10.2019 - 9.1.2020 (mimo 7.11.2019)

Pá 11:30 - 12:30
11.10.2019 - 10.1.2020 (mimo 8.11.2019)
R403
linka 106
PhDr. E. Kalfiřtová

eva.kalfirtova@pedf.cuni.cz

kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami
St 16:00 - 17:00
9.10.2019 - 8.1.2020
R450
linka 297
Prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc.

marie.borek-dohalska@pedf.cuni.cz
Po 11:30 - 12:30
30.9.2019 - 10.2.2020

Čt 16:30 - 17:30
3.10.2019 - 13.2.2020

R454
linka105
doc. PhDr. C. Ébert-Zeminová, Ph.D.

catherine.ebert@pedf.cuni.cz

Út 14:30 - 16:00
8.10.2019 - 7.1.2020 (mimo 29.10.2019)
R403
linka 106
Mgr. M. Fučíková, Ph.D.
milena.fucikova@pedf.cuni.cz
Čt 9:50 - 10:35
dohodněte, prosím, přesný čas s vyučujícím předem

3.10.2019 - 30.1.2020 (mimo 28.11.2019)
R403
linka 106
Mgr. Jiří Jančík, Ph.D.

jiri.jancik@pedf.cuni.cz
st 10:00 - 11:00R403
linka 106
PhDr. E. Müllerová, CSc.

eva.mullerova@pedf.cuni.cz
Po 13:15 - 14:15
7.10.2019 - 6.1.2020 (mimo 28.10.2019)
R454
linka105
PhDr. S. Nováková, Ph.D.
sylva.novakova@pedf.cuni.cz
po předchozí domluvě emailemR454
linka 105
PhDr. K. Suková Vychopňová, Ph.D.

katerina.sukovavychopnova@pedf.cuni.cz
na mateřské dovolenéR454
linka105
Mgr. M. Biegel
madeleine.biegel@seznam.cz
na nemocenskéR454
linka105