Konzultační hodiny

Konzultace probíhají on-line, po domluvě s vyučujícím.

Doporučujeme předem se domluvit přes e-mail.

Konkrétní vypsané časy a dny konzultací naleznete v SIS:


:: přihlásíte se do SIS

:: modul Rozvrh

:: v zelené liště zvolte KONZULTACE

:: POZOR! Ohlídejte si, že máte správně nastaven semestr

:: zvolte katedru a zvolte vyučujícího