Klauzurní práce Bc

Platí pro studenty, kteří nastoupili ke studiu v letech 2009/2010 až 2016/2017 (studijní plán OB2FJ09). Studenti, kteří nastoupili v roce 2017/2018 a později se řídí studijním plánem OB2FJ17.


Podmínkou ke Státní závěrečné zkoušce z francouzského jazyka a literatury je úspěšné složení KLP a splnění všech studijních povinností bakalářského programu.


Klauzurní práce z FJL se bude konat vždy před termínem elektronického zápisu k SZZ, který je stanoven harmonogramem daného akademického roku. Harmonogram je závazný pro celou UK PedF.

Klauzurní práce z francouzského jazyka a literatury – BC

  1. Student si zapíše KLP kdykoliv během studia, nejpozději však na začátku semestru, kdy by měl KLP konat.
  1. Termín konání KLP bude vypsán v SISu v modulu Termíny zkoušek (jako u všech ostatních Zk).
  1. Student se musí přihlásit na KLP v modulu Termíny zkoušek a respektovat podmínky (tj. přihlásit se do, odhlásit se do).
  1. Student se může přihlásit ke KLP za předpokladu splnění předepsaných studijních povinností. Kontrola plnění prerekvizit KLP je na studentovi, nicméně katedra provádí kontrolu také. Nesplní-li student podmínky KLP, nebude k termínu KLP připuštěn.
  1. Katedra FJL stanovila jako podmínku KLP splnění těchto prerekvizit:
OB2306001OB2306013OB2306018OB2306062OB2306067OB2306068OB2306069OB2306070OB2306073OB2306074OB2306075OB2306077

Klauzurní práce z francouzského jazyka a literatury má následující části:

–        diktát

–        gramatický test včetně terminologie a latinských sentencí

–        překlad z FJ do ČJ

–        překlad z ČJ do FJ

–        literární rozbor

-Student může používat česko-francouzský překladový slovník a francouzsko-český překladový slovník

KLP trvá 4 hodiny