Aktuality

:: Výuka kurzu Metodické aspekty inkluzivní pedagogiky pro studenty doktorského studia doc. Hájkové  bude zahájena dne 27.6.2019 od 16 hodin v místnosti R 126 budovy PedF UK, M. Rettigové 4. Zájemci se přihlásí do 24. 6. 2019 na vanda.hajkova@pedf.cuni.cz.


:: Závěrečné zkoušky –  rozdílové studium + DPS – rozpis ZDE