Aktuality

:: Konzultační hodiny na zkouškové období


:: Rozpisy ZZ

  • Závěrečné zkoušky – rozdílové studium
  • Závěrečné zkoušky – doplňující pedagogické studium
  • Závěrečné zkoušky – speciální pedagogika vychovatelství

:: nabídka pro absolventy – Klinický logoped – Neurologické oddělení


:: témata BP

:: témata DP


:: Vážené studentky, vážení studenti,
v navazujícím magisterském studiu – v kombinované formě není otevřena větev logopedie surdopedie, tato kombinace je určena pouze pro prezenční studium.


:: Otázky ke státním záv. zkouškám – Speciální pedagogika – pro pracovníky pedagogických zařízení