Aktuality

VOLITELNÝ PŘEDMĚT PRO STUDENTY PREZENČNÍ FORMY  SPPG

Handling a facilitace žáků s tělesným a zrakovým handicapem

 

Studujete speciální pedagogiku se zaměřením na vzdělávání v prezenční formě studia?Máte zájem

rozšířit si znalosti práce s žáky s postižením zraku a hybnosti při školních činnostech?

Chcete nahlédnout do školní praxe, sledovat žáky s handicapem ve třídách a konzultovat postupy učitele s odborníky?

 

Nabízíme volitelný kurz, ve kterém se naučíte:

  • řídit učební činnosti žákůs tělesnýma zrakovým handicapem
  • využívat příslušných kompenzačních pomůcek
  • provádět prostorovou orientaci
  • facilitovatpohyb žáka na vozíku

 

Kurz je součástí nabídky předmětů v rámci projektu „Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965), podaktivita Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky.

Co dále oceníte?

  • studium ve skupině stejně motivovaných studentů;
  • 20 hodin praktického výcviku na speciálních školních pracovištích;
  • možnost konzultací s odborníky ze speciálně pedagogické praxe;
  • prakticky využitelné znalosti a dovednosti

Odkaz na kurz: Handling a facilitace žáků s tělesným a zrakovým handicapem  OPNZ0S162C