Aktuality

:: nabídka pro absolventy – Klinický logoped – Neurologické oddělení


:: témata BP

:: témata DP


:: Se zápisovými problémy se NEobracejte na jednotlivé vyučující.
Dotazy a žádosti pak zbytečně kolují

Pokud nevyřešite na HelpdeskSIS, pak pište přímo:

– dr. Mlčkové   Marie.Mckova@pedf.cuni.cz
– dr. Šumníkové (prezenční studium)  Pavlina.Sumnikova@pedf.cuni.cz


 

:: Vážené studentky, vážení studenti,
v navazujícím magisterském studiu – v kombinované formě není otevřena větev logopedie surdopedie, tato kombinace je určena pouze pro prezenční studium.


:: Upozornění  na zveřejnění nových opatření děkana č. 12/2017 (Změna příloh Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací (č. 8/2015))Opatření naleznete pod tímto novým odkazem: http://pedf.cuni.cz/PEDF-71.html


:: Otázky ke státním záv. zkouškám – Speciální pedagogika – pro pracovníky pedagogických zařízení