Eliška Walterová – Referáty

 

Zahraniční a mezinárodní konference

 • Studies on National Education Systems. Development, Possibilities and Limits in the Global Age. Paper presented to 16th World Congress of Comparative Education Societies Dialectics of Education: Comparative perspectives. Beijing, China, August 25, 2016.
 • Marketisation in Public Schooling; The Case of the Czech Republic. Paper presented to 16th World Congress of Comparative Education Societies Dialectics of Education: Comparative perspectives. Beijing, China, August 25, 2016 (with V. Šťastný).
 • Proměny kurikula: od restrospektivy k perspektivě. Pozvaný plenární referát přednesený na konferenci Kurikulárna reforma a perspektívy základnej školy. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, 23. 9. 2015
 • Re-reading Educational Policy in Transformed Post-socialist Countries. Paper prepared to 15 World Congress of Comparative Education. Buenos Aires, July, 2013.
 • Education Change Revisited: Process and Outcomes in the Czech Case. Plenary introduction paper to the international Conference: Educational Change in the Global Context Prague, August 10, 2010.
 • Crossing Borders in the Common European Space? Between Retrospect ad Expectations. Paper presented to 14 World Congress of Comparative Education. Istanbul, July, 2010.
 • Twenty Years of Educational Transformation in Central European Post-Communist Countries. Paper presented to 53 Conference of CIES, Charleston, USA, 21-27 March, 2009.
 • Comparative Education at Universities in The Czech Republic. Paper presented to 23 Conference of CESE, Athens, July 9, 2008.
 • Comparing Educational Transformation: Methodological Dialoque of Visegrád Countries. Paper presented to 13 World Congress of Comparative Education. Sarajevo, September 3, 2007.
 • Learning in Europe – Learning for Europe? Invited paper to Euroconference: The Plurality of Europe. Identities and Spaces. Lipsko, 8. 6. 2007.
 • Educational systems of Visegrád countries in the context of social transformation. Keynot speach to International Conference. Transforming Societies of Visegrad Countries and Their Educational Systems. Prague 6. 12.2006.
 • Recent Changes in Czech Education: Strategy and Reality. Invited lecture. Deutsche Gesselschaft für Osteuropakunde, Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung. Frankfurt a. M. (SRN), 26.10.2006.
 • Changing roles and paradigms of comparative education : the case of the Czech Republic. Special invitation by the President of WCCES. 12. světový kongres. Havana (Kuba), 27.10.2004.
 • Proměny školního kurikula, jeho tvorba a projektování. Pozvaný referát na konferenci Tvorba školského kurikula. Bratislava – Budmerice (Slovensko), 18.11.2002.
 • Strategies for involving teachers in reform processes: the case of the Czech Republic. Invited paper. 46 World Assembly ICET. Santiago (Chile), 25.7.2001.
 • Edukacija dla Europy v Republice Czeskej. Czesko-polski seminar. MŠMT ČR – MEP. Pozvaný referát. Katowice, 28.9.2000.
 • European Dimension in Czech School. Invited speaker. International Conference. Council of Europe. Varšava – Pultusk (Polsko), 12.10.1997.
 • Zur Situationen der europäischen Bildungsprogramme in der Tschechischen Republik. Tagung für bilinguale Schulen. Europe in der Schule – Konsequenzen und Chancen einer europäischen Bildungsarbeit für die Schule von morgen. Pozvaný referát. Vídeň – Kravsko, 25.-28. 3. 1998.
 • The European Dimension in the Process of Educational Transition in the Czech Republic. Invited lecture. Deutsche Gesellschaft für Osteuropa Kunde DIPF, Frankfurt a.M., October 1, 1997.
 • Czech Students‘ Views on Europe. Paper presented at the 2nd CERA Conference, Sevilla, September 22, 1996.
 • Curriculum Policy in CR. Problems, Trends, Perspectives. Invited paper presented at the Conference on Curriculum Policy in Central Europe. Budapest, November 11, 1996.
 • Curriculum Reform in CR. Paper presented at the Czech – Norwagian Seminar, Oslo, September 9, 1996.
 • Curriculum: Recent Development in the Czech Republic. Paper prepared to the Conference OECD-CERI, Lisabon, May 23, 1996.
 • Curriculum Development in the Czech Republic. Paper presented to the group of USA experts on educational policy. Prague, March 3, 1996.
 • Systemic Educational Reform in the Czech Republic. Invited address presented at the plennary session of the OECD Conference, Fort Myers, Florida, November 2, 1995.
 • Trends in Curriculum Policy in the Czech Republic. Invited paper. Presented at the 1 th European Conference on Curriculum. Twente (The Netherlands), August 31 – September 2, 1994.
 • Building School-Family-Community Partnerships in the Process of Social Transition. Presented at the 5th European Conference for Research on Learning and Instruction. Aix-en Provence (France), August 31 – September 5, 1993.
 • Education in Transition : The Czech Republic. Invited address presented at 3rd Skandinavian Seminar Eli, Oslo, November 26 – 28, 1993.
 • Education in Transition : Czechoslovakia. Presented at VIIIth World Congress of Comparative Education, Prague, July 8 – 14, 1992.
 • Historical Changes in Functions of Comparative Education: Czechoslovakia. Presented at VIIIth World Congress of Comparative Education, Prague, July 8 – 14, 1992.
 • Humanization of Curriculum: Present Challenge – Future Demand. Presented at the International Conference J. A. Comenius´ Heritage and Education of Man for the 21st Century. Prague, March 23 – 27, 1992.
 • Czech Learners´ Views on Curriculum. Presented at Seminar of Collegium Phenomenographicum. University of Göteborg (Sweden), October 27, 1991.
 • Curriculum Development in Czechoslovakia. Presented at the German-Czech Seminar on Education. DIIPF, Frankfurt a. M., November 5 – 6, 1991.
 • Curriculum Development in Czechoslovakia : Trends, Priorities. Invited paper presented at the Skandinavian Seminar on the Future of Education in Russia and Eastern Europe. IMTEC, Lyngby (Denmark), October 20 – 22, 1991.
 • Humanization of Education and Curriculum Development. Invited address presented at the 4th European Conference for Research on Learning and Instruction. Turku (Finland), August 24 – 28, 1991.

Národní konference

 • Transdisciplinarita v mezinárodní a srovnávací pedagogice. Pozvaný plenární referát přednesený na 26. výroční konferenci ČAPV. Zlín, 13. 9. 2018.
 • Inkluze : Od globálních strategií k lokálním řešením. Pozvaný plenární referát přednesený na konferenci České pedagogické společnosti  „Škola pro všechny. Interdisciplinarita v edukaci a pedagogických vědách“, Olomouc, 16.3. 2017.
 • Možnosti a limity síťování v pedagogickém výzkumu. Pozvaný plenární referát přednesený na 24. výroční konferenci ČAPV. České Budějovice, 15. září 2016.
 • Využití případové studie ve srovnávací pedagogice. Referát přednesený na 23. konferenci ČAPV Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Plzeň, 16. 9. 2015.
 • Proměna oborové komunity pedagogických věd. Pozvaný plenární referát na konferenci ČPdS Organizace vědeckého života v pedagogice, Praha, PedF UK, 18. 11. 2014.
 • Jazyk pedagogiky. Pozvaný plenární referát na 10. doktorské konferenci, Olomouc, PedF UP, 27.11.2013
 • Proměny srovnávací pedagogiky v globální perspektivě. Plenární referát na Kolokviu Srovnávací pedagogika: Proměny a výzvy, Praha, Pedf UK, 26.9.2013.
 • Kvalita ve vzdělávání a trendy pedagogického výzkumu v reflexi konference ČAPV. Závěrečný plenární referát, přednesený na 20. výroční konferenci ČAPV, Praha, Pedf UK, 11. září 2012.
 • Názory české veřejnosti na vzdělávání. Úvod sympozia na 18. konferenci ČPdSp. Praha: PedF UK, 17.2. 2011.
 • Jedna škola-dva světy? Úskalí přechodu žáků z 1. na 2. stupeň základní školy. Úvod sympozia na 19. konferenci ČAPV. Brno, PdF MU, 5.9. 2011.
 • Jak se dělá pedagogický výzkum v Česku. Podmínky, projekty, lidé. Pozvaný plenární referát přednesen na 18. konferenci ČAPV. PedF TUL, Liberec, 7. 9. 2011.
 • Výzkum vzdělávacích potřeb a názorů veřejnosti na školství. Úvod sympozia na 17. konferenci ČAPV. Ostrava, PedF OU, 9.9. 2009.
 • Současná škola: Proměny, potřeby, příležitosti. Pozvaný plenární referát přednesený na 15.  Konferenci ČPdS. Brno 12.2. 2008.
 • Jakým jazykem hovoří současná pedagogika. Proměny pedagogické terminologie. Plenární referát přednesený na 15. konferenci ČAPV. Č. Budějovice : PedF JČU, 2007.
 • Vzdělávací politika v ČR: Strategie a realita. Pozvaná přednáška pro Asociaci děkanů pedagogických fakult. České Budějovice 29.3.2007.
 • Nové pedagogické pojmy a problémy terminologie. Pozvané vystoupení v panelu. Seminář FF MU. Brno 22.11.2006.
 • Možnosti využití případové studie ve výzkumu školy. Referát přednesený na 14. konferenci ČAPV. Plzeň: PedF ZČU, 2006.
 • Pedagogický výzkum jako reflexe vzdělávací reality. Referát přednesený na 13. konferenci ČAPV. Olomouc: PedF UP, 2005.
 • K vývoji a stavu české pedagogiky. Referát přednesený na 12. konferenci ČAPV. Ústí n.L. : PedF UJEP, 2004.
 • Česká pedagogika : reflexe oboru v expertním šetření. Plenární referát pro Kolokvium Česká pedagogika a role pedagogických fakult v rozvoji oboru. Praha, 1.12.2003.
 • Obraz české školy v pedagogickém výzkumu. Plenární referát na konferenci Výzkum školy a učitele :  10. výroční mezinárodní konference ČAPV : Praha 18.-20.9. 2002.
 • Vzdělávání v Evropské unii, evropská dimenze ve škole. Cyklus pozvaných přednášek pro Českou školní inspekci. Praha, 19.6., 22.6., 26.6., 27.8. 2001.
 • Výchova k evropanství a evropská dimenze ve škole. Pozvaná přednáška pro konferenci ředitelů škol. Pedagogické centrum Střední Čechy. Kutná Hora, 30.11. 2001.
 • Problémy vnitřní konzistence případové studie školy. Referát na 9. konferenci ČAPV. Ostrava: PedF OU, 2001.
 • Možnosti a limity případové studie školy. Úvod sympozia. Referát na 9. konferenci ČAPV. Ostrava: PedF OU, 2001.
 • Učení o Evropě a pro Evropu. Pozvaná přednáška pro seminář AISIS. Čelákovice, 20.-21.4.2001.
 • Evropská dimenze ve školním vzdělávání. Pozvaná přednáška pro seminář ředitelů a učitelů ZŠ a SŠ. AISIS. Čelákovice, 14.4. 2000.
 • Výchova k evropanství v projekci škol. Série pozvaných přednášek pro Pedagogické centrum.Nový Jičín, 9.11.-10.11. 1999.
 • Evropská studia pro učitele. Referát na 7. konferenci ČAPV. Hradec Králové : 1999.
 • Vzdělávací systém Nizozemska. Pozvaná přednáška na konferenci ředitelů škol. Brno  CDVU MU – Šlapanice, 3.11.1998.
 • Česká základní škola na prahu 21.století : Od reality k reflexi, od reflexe k realitě. Plenární referát na 6. konferenci ČAPV. České Budějovice, 2.7.1998.
 • Evropská dimenze a česká škola. Pozvaná přednáška na konferenci Evropa ve škole, škola v Evropě. TUL Liberec, 18. 9. 1996.
 • Trendy v evropském vzdělávání. Evropská dimenze ve vzdělávání. Přednášky přednesené na Letní škole evropských studií, Praha, 7.7., 11.7., 14.7., 18.7.1997.
 • Evropská dimenze ve škole. Pozvaný referát přednesený na celostátní konferenci řídících školských pracovníků pořádané Ekonomicko-správní fakultou MU, Kravsko u Znojma, 20.11.1997.
 • Legislation and Curriculum Policy in CR since 1989. Paper presented to the expert group from Center for Civic Education, Calabasas, USA, Prague, June 5, 1997. Invited paper.
 • Evropská dimenze v novém modelu kurikula odborného vzdělávání. Referát na semináři MŠMT a Národního vzdělávacího fondu Praha 29.4.1997. Pozvaná přednáška.
 • Kurikulum, hodnocení a certifikace. Přednáška pro ředitele a učitele pilotních škol PHARE. Mezinárodní seminář, Praha 3.12.1996, Brno 5.12.1996. Pozvaná přednáška.
 • Série pozvaných přednášek přednesených na Ostravské univerzitě ve dnech 21. – 23.11.1996 (hostující profesor).
  • Pedagogická věda a její terminologie.
  • Kurikulum: Proměny a trendy v mezinárodní perspektivě.
  • Profesní příprava učitelů nové generace.
  • Vzdělávání pro budoucnost – aktuální úkol vzdělávacích soustav.
 • Czech School Culture and Curriculum Development. 2 papers presented to the Group of Students and Teachers from University Washinghton, Studies in Education and Sociology. Prague, March 25 and April 29, 1996.
 • Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Úvodní referát na interdisciplinárním kolokviu PedF UK, Praha, 6.2.1996.
 • Evropská identita. Vystoupení v mezinárodním panelu Euroklub Praha Nadace Jiřího z Poděbrad 21.9.1995. Pozvaný referát.
 • Přechod ze středních na vysoké školy. Referát přednesený na celostátním semináři proděkanů fakult vysokých škol Praha – MŠMT ČR  21.10.1995. Pozvaný referát.
 • Problémy maturitních zkoušek v mezinárodní perspektivě. Referát přednesený na 4. konferenci ČAPV. Olomouc: PedF UK, 1996, Plenární referát.
 • Akční výzkum v podmínkách české školy. Referát přednesený na 3. konferenci ČAPV v Brně 27.6.1995. Plenární referát.
 • Evropská dimenze ve školním vzdělávání. Referát přednesený na celostátní konferenci Nadace Jiřího z Poděbrad „Výchova k evropanství“, Kout 14.4.1995. Pozvaný referát.
 • Evropská dimenze ve vzdělávání učitelů. Referát přednesen na 2. konferenci ČAPV. Ústí n. Labem 30.6. 1994.
 • Výzkum v komparativní a mezinárodní pedagogice a jeho funkce v transformaci vzdělávání. Referát přednesen na 1. konferenci ČAPV. Praha 8.6. 1993. Plenární referát.
 • Imperativy a kondicionály reformy vzdělání v ČR. Referát přednesený na konferenci Společnosti pro vědy a umění „Česko-Slovensko a svět. Praha, 27.6. 1992.
 • Multikulturní dimenze ve školním kurikulu. Referát přednesený na konferenci Komenský a Severočeši. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, březen 1992. Pozvaný referát.
 • Inovace ve vzdělávání a pedagogický výzkum u nás a v zahraničí. Česko-slovenský seminář, Smolenice, říjen 1991.
 • Education and Culture of the Students of the Secondary School in Czechoslovakia. Presented in Summer School Conference, Faculty of Education, Charles University, Prague, 1991, July 20, 1991.