Volitelný seminář

Volitelný předmět bude vypisován ad hoc k různým příležitostem, kdy půjde o to zapojit studenty do mimofakultních odborných a kulturních aktivit pořádanými katedrou, nebo dalšími českými či francouzskými institucemi.

V letošním LS 2017/2018 se seminář zaměří na participaci studentů na společném projektu, připravenému k oslavě stého výročí existence samostatné Česko-Slovenské republiky, Památníku Národního písemnictví a profesora Antoina Marèse (Université Paris I – Panthéon), francouzského historika, který se dlouhodobě věnuje historii francouzsko-českých vztahů, Výstava s názvem „Naše Francie“ bude instalována v letohrádku Hvězda od května do konce října 2018. Jejím tématem jsou česko-francouzské a francouzsko-české kulturní a literární vztahy. Výstava je věnována historii českého frankofilství, českým překladům zásadních francouzských literárních děl, poezie i prózy, a dalším událostem a projevům velmi bohatých vzájemných vztahů.

Participace studentů se zaměří na animaci programu a doprovod tříd žáků a studentů, kteří výstavu navštíví, provedenou je výstavou, objasní literární artefakty apod.

Seminář se uskuteční blokovou formou v dubnu (po souvislé praxi 1. roč. NMg.) podrobně seznámí studenty s obsahem výstavy a připraví je na aktivity s ní spojené (vlastní návrhy studentů budou vítány).

Anotace v SIS: Volitelný seminář z francouzštiny – OPBF0F101C

Na seminář se přihlásíte na sekretariátě katedry, osobně či e-mailem.