Oznámení: Nominace studentů-velvyslanců kariéry v EU

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi sdílet výzvu EPSO[1] týkající se nominací studentů na pozice velvyslanců kariéry v EU:

 

EPSO otevřelo tento týden nominace pro studenty-velvyslance kariéry v EU na příští akademický rok (tj. od října 2021 do září 2022). V této souvislosti bychom chtěli požádat o sdílení informace o této možnosti. Přihlásit se lze u kontaktních osob univerzity (viz příloha) před 15. 3. 2021 (15. 3. 2021 pošlou kontaktní osoby nominace EPSO).

Co očekáváme?

Vybraný student bude na své mateřské univerzitě po dobu 1 až 2 let (tj. od října 2021 do září 2022 příp. září 2023) propagovat možnosti kariéry a stáží v institucích EU, podávat informace o výběrových řízeních, pomáhat s propagací specializovaných výběrových řízení, příp. se zúčastní akcí pořádaných Ministerstvem zahraničních věcí (MZV) nebo Eurocentry na vybraných univerzitách v Praze i v regionech.

Podle dosavadních zkušeností je vhodným kandidátem aktivní student nižšího ročníku (např. druhého), který v době, kdy bude působit jako velvyslanec kariéry v institucích EU neplánuje pobyt v zahraničí. Bude možné jeho působení prodloužit o další rok, pokud by byl vybrán a vyslán na školení do Bruselu (pokračování v činnosti další rok je jednou z podmínek pro účast na školení v Bruselu).

K tomu, aby mohli své poslání co nejlépe naplňovat, se zúčastní začátkem října 2021 semináře pořádaného zúčastněnými rezorty tj. MZV, Ministerstvem vnitra (MV) a Úřadem vlády ÚVL), kde získají veškeré potřebné informace. O přesném datu a místě konání akce budou informováni později. Pravidelně také budou dostávat materiály od Úřadu EPSO, který organizuje výběrová řízení pro instituce EU, a od zúčastněných rezortů. Vybraní čeští studenti mohou počítat s pomocí MV, MZV a ÚVL při vytvoření podmínek pro prezentaci zaměstnání v institucích EU (např. poskytnutí prostor, zajištění občerstvení, atd.).

 

Co nabízíme? Za zmínku stojí, že se studenti v rámci tohoto programu zdokonalí nejen v jazykových znalostech, zlepší si i své prezentační a komunikační dovednosti, které jsou v současné době vysoce ceněny na trhu práce, příp. získají kontakty na studenty-velvyslance z dalších členských států. Kromě toho při splnění minimálních požadavků stanovených rezorty (3 aktivity) získají osvědčení podepsané ředitelkou Diplomatické akademie MZV ředitelkou odboru vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě MV potvrzující jejich aktivní účast v programu.

 

Kromě toho budou mít dva až tří nejaktivnější studenti možnost zúčastnit se následující rok 1,5 denního školení v Bruselu na podzim 2019 (za předpokladu, že budou chtít ve své činnosti pokračovat další rok). Cesta a ubytování těmto studentům bude hrazena ze strany úřadu EPSO/ČR. Česká republika má na každý akademický rok 2 studenty, kteří oficiálně spolupracují s úřadem EPSO.


[1] European Personnel Selection Office (https://epso.europa.eu/home_en)